W aktualnym raporcie o zrównoważonym rozwoju „Wspólna odpowiedzialność” RONAL GROUP informuje o swoim wkładzie w zrównoważoną przyszłość. Fakty, liczby, tabele i historie dotyczące najważniejszych tematów w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz związanych z nim celów i ich realizacji – teraz online.

Dowiedz się więcej