PPP:

Program Pomocy dla Pracowników

Data: 26. maja 2021

Kapitał ludzki jest zdecydowanie najważniejszy dla RONAL GROUP. Jedną z głównych trosk naszej firmy jest dobre samopoczucie jej pracowników i ich rodzin, czego dowodem jest nowy benefit wprowadzony w RONAL Querétaro, zwany Programem Pomocy dla Pracowników (PPP).

Czym jest PPP?

PPP zaoferuje naszym pracownikom specjalistyczną pomoc lekarską, psychologiczną, finansową, żywieniową, prawną i weterynaryjną, wspierając ich w odpowiedni sposób w trudnych sytuacjach życiowych.

PPP to benefit o całkowicie bezpłatnym, poufnym i nieograniczonym charakterze, do którego nasi współpracownicy mają dostęp od pierwszego dnia pracy w RONAL GROUP. Co najważniejsze, ich rodziny również będą mogły w pełni korzystać z możliwości oferowanych w ramach programu.

Dzień PPP

W piątek 23 kwietnia ubraliśmy się w kolory PPP, aby uczcić oficjalną inaugurację nowego Programu Pomocy dla Pracowników w RONAL Querétaro.

Mieliśmy okazję przybliżyć się do naszych pracowników, aby wyjaśnić im wątpliwości dotyczące tego benefitu i sposobu korzystania z niego. Wręczyliśmy im drobiazgi i list informacyjny dla krewnych, aby mogli oni korzystać z usług PPP również w domu.

Poprzez tego typu inicjatywy staramy się zachęcać naszych pracowników do osiągania swoich celów, poprawiania jakości życia ich i ich rodzin, a także zachęcania do rozwoju zawodowego w RONAL GROUP. Mamy nadzieję, że wielu pracowników skorzysta z tego nowego benefitu!