ZAP:

Zaměstnanecký asistenční program

Datum: 26. května 2021

Pro RONAL GROUP je zejména lidský kapitál to nejdůležitější. Jedním z hlavních zájmů naší společnosti jsou dobré životní podmínky našich zaměstnanců a jejich rodin, příkladem toho je nová výhoda, která byla ve společnosti RONAL Querétaro zavedena a nese název Zaměstnanecký asistenční program (ZAP).

Co je ZAP?

ZAP nabízí našim zaměstnancům specializované poradenství v otázkách lékařství, psychologie, financí, výživy a rovněž v právních a veterinárních záležitostech, přičemž jejím cílem je poskytnout jim odpovídající radu v náročných situacích každodenního života.

ZAP je zcela bezplatná, důvěrná a neomezená výhoda, ke které mají naši spolupracovníci přístup počínaje jejich prvním dnem ve společnosti RONAL GROUP, přičemž nejlepší ze všeho je, že všechny možnosti, které jsou součástí tohoto programu budou moci využívat rovněž jejich rodiny.

Den ZAP

V pátek 23. dubna jsme se oblékli do barev ZAP, abychom tak oficiálně zahájili tento nový program podpory zaměstnanců ve společnosti RONAL Querétaro.

Měli jsme příležitost oslovit naše spolupracovníky a odpovědět tak na otázky týkající se této výhody a ohledně toho, jak zajistit, aby tato výhoda byla efektivní.  Předali jsme jim malé drobnosti a kartu s informacemi pro příbuzné, jejímž účelem je zajistit, aby služby ZAP mohly být rovněž využívány z domova.

Prostřednictvím těchto iniciativ se snažíme povzbudit naše lidi, aby plnili své cíle, zlepšovali kvalitu života jich samotných i jejich rodin a rovněž podporovat jejich růst v rámci společnosti RONAL GROUP. Doufáme, že tuto novou výhodu využije mnoho zaměstnanců!