Zdravotnické oddělení

našeho výrobního střediska ve Španělsku

Datum: 31. srpna 2020

Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců má pro nás rozhodující význam. Proto jsme si za cíl stanovili minimalizovat riziko pracovních úrazů v našich 13 výrobních střediscích skupiny RONAL GROUP. Pokud by však některý ze zaměstnanců přesto onemocněl, necítil se dobře nebo se zranil, postará se o něj s maximální péčí zdravotnické oddělení každého z našich závodů. Co se však stane v nepředvídaném případě, jako tomu bylo například na počátku roku v našem závodě ve Španělsku?

V našem španělském výrobním středisku v Teruelu dostal jeden ze zaměstnanců lakovny během noční směny srdeční infarkt. Až do příjezdu sanitky mu skupina kolegů ze stejného oddělení dávala masáž srdce a prováděla dýchání z úst do úst. Podle lékařů, kteří dorazili půl hodiny po tísňovém volání, zachránily zásah a péče našich zaměstnanců tomuto pracovníkovi život.

Tuto záležitost jsme pojali jako podnět k tomu, abychom se našeho tamního zdravotnického oddělení optali na jejich úlohy a na statečný čin předmětných kolegů.

Mercy a Cristino, odkdy pracujete pro RONAL GROUP a co jsou vaše každodenní úlohy v závodě?

Mercy:
Jako závodní lékařka pracuji u společnosti RONAL Ibérica od listopadu 2019.

Cristina:
Já ve společnosti pracuji jako diplomovaná zdravotní sestra od dubna 2018.

Ke každodenním úlohám, které v naší praxi vykonáváme, náleží především měření krevního tlaku a pozorování zaměstnanců s vysokým krevním tlakem, poskytování očkování, první pomoci při zraněních nebo popáleninách a jejich další pozorování, ovazování kompresními a fixačními obvazy, odstraňování cizorodých těles z očí, plánování termínů ročních lékařských prohlídek ve spolupráci s externí zdravotnickou službou, administrativní záležitosti v oblasti zdravotní péče, výměna/doplňování lékárniček a kontroly AED (automatizovaný externí defibrilátor).

S jakými potížemi za vámi zaměstnanci obvykle přicházejí?

Jednou z nejčastějších příčin návštěv v naší praxi jsou poranění svalů z důvodu nadměrného namáhání. Proto pořádáme semináře na téma senzibilizace držení těla a protahování, které jsou vedené fyzioterapeutkou, která po dobu půl hodiny vykonává protahovací cvičení a zaměstnancům vysvětluje, jak lze předcházet poraněním při vykonávání jejich práce. Tyto akce se u zaměstnanců setkávají s velkým zájmem.

Díky preventivním opatřením a díky týmu pro zdravotnické kontroly se na jednu stranu soustavně snižuje počet pracovních úrazů, přesto se však i nadále tu a tam nějaký vyskytne. Podniková lékařská služba na druhou stranu hraje stále důležitější úlohu u zaměstnanců, kteří k nám přicházejí nejen s akutními případy, ale také proto, aby zjistili, co mohou dělat pro zlepšení svého zdraví a jak mohou předcházet nebezpečným situacím.

Co se vám na vaší práci nejvíce líbí? Jaké jsou vaše největší výzvy?

Co se nám na naší práci líbí nejvíce, je možnost pomáhat zaměstnancům v tísňových situacích a přispívat k předcházení situací, kde by došlo k ohrožení zdraví.

Podle našeho názoru spočívají největší výzvy lékařské služby v tom, aby se minimalizovaly zdravotní následky po možných incidentech během pracovní doby a aby se podařilo vybudovat se zaměstnanci vztah založený na důvěře, díky němuž by naše služba byla vnímána za jakéhosi spojence uvnitř podniku.

Co si myslíte o zásahu vašich kolegů během noční směny?

To byl od nich skutečně hrdinský čin, kterým prokázali svou mimořádnou vůdčí sílu. V takových situacích má mnoho lidí sklon k tomu, že ztuhnou a nic nedělají, tedy zcela v protikladu k našim zaměstnancům, kteří okamžitě a odborně poskytli první pomoc a prováděli resuscitaci, čímž svému kolegovi zachránili život. Bez jejich přispění mohly být následky fatální.

Jsou zaměstnanci pravidelně školeni, aby byli připraveni na tento typ situací?

Na našem pracovišti jsou zaměstnanci pravidelně školeni ohledně poskytování první pomoci a zacházení s poloautomatickými defibrilátory. V obou závodech podniku disponujeme také pěti poloautomatickými resuscitačními přístroji, které lze v případě potřeby okamžitě použít, jak tomu bylo i v tomto případě.

V okamžiku, kdy k srdečnímu infarktu došlo, bylo na místě pět kolegů z lakovny (Fernando, 25 let u společnosti RONAL, odpovědný lakýrník, José, 20 let u společnosti RONAL, David, 20 let u společnosti RONAL, Josua, 6 měsíců u společnosti RONAL a Ángel, 2 roky u společnosti RONAL) a dále jeden technik údržby (Manuel, 8 měsíců u společnosti RONAL). Zeptali jsme se i kolegů, kteří se na zásahu podíleli:

Jak jste předmětnou situaci prožili?

Rozrušení, ale s jasným vědomím toho, co je třeba dělat.

Věděli jste hned přesně, že musíte jednat a pomoci?

Od prvního okamžiku jsme rozpoznali příznaky srdečního infarktu a jednali jsme podle protokolu první pomoci.

Antonio, pracovník, který dostal srdeční infarkt, s námi hovoří po telefonu:

Svým kolegům budu na věky vděčný! Jejich rychlému jednání a jejich odvaze mohu poděkovat za to, že jsem ještě naživu. Vím, že jste mi zachránili život, chlapi!

Upozornění:
Fotografie byly pořízeny před vypuknutím koronavirové pandemie.