RONAL GmbH Landau

slaví své 30leté jubileum

Datum: 17. července 2018

Náš závod v Landau, v němž se výroba rozeběhla v roce 1988, slaví letos své 30leté jubileum. Jako u kteréhokoli jiného podniku, i úspěch koncernu RONAL GROUP stojí a padá s angažovaností zaměstnankyň a zaměstnanců – a to umíme ocenit!

Bez každodenního nasazování sil ze strany našich kolegyň a kolegů, bez ohledu na to, ve kterém oboru, by nemohla vznikat naše kvalitní hliníková kola. Zvlášť hrdí jsme také na to, že nám některé zaměstnankyně a někteří zaměstnanci dávají svou prací podporu od první hodiny provozu v Landau a dodnes nám tak projevují svou věrnost. Jako příklad za všechny bychom v tomto příspěvku chtěli představit Erwina (66), manažera kvality koncernové výroby, a poděkovat jemu i všem kolegyním a kolegům v Landau za jejich pracovní angažovanost!

Erwine, jak ses dostal k práci v RONAL GmbH? Proč ses tenkrát přihlásil o místo v Landau?

Na jaře roku 1988 se v Landau slavnostně otevíral druhý německý závod společnosti RONAL. Zdejší deník o tom tenkrát publikovat v tehdejším vydání zprávu. Protože jsem se v té době chystal k nějaké změně po pracovní stránce, vzbudilo to můj zájem. U mého tehdejšího zaměstnavatele jsem se zabýval kontrolou materiálů a zajišťováním kvality v oboru výroby tlumičů výfuků. Ty jsou vyráběny z různých materiálů, obsahují svary a další konstrukční díly. Mojí úvahou bylo, že hliníkové kolo je tvořeno jediným materiálem a jediným konstrukčním dílem, a proto z hlediska technické konstrukce a materiálů nemůže představovat žádný problém. Proto jsem o to místo ucházel a byl jsem přijat. Velmi rychle jsem pak pochopil, že výroba hliníkového kola přece jen není tak jednoduchá. Když jsem však k tomuto poznatku dospěl, bylo už pozdě: Vir nadšení pro věc, specifický pro společnost RONAL, mě již infikoval, nebylo cesty zpět.

Co pro tebe znamená nynější výročí?

Letos mám i já své 30leté jubileum u společnosti RONAL. Stále znovu a znovu se ptám, kam se všechen ten čas poděl. U firmy RONAL jsem strávil velký kus mého života. Měl jsem i příležitost sledovat proces rozvoje koncernu RONAL GROUP od roku 1988. Proto je pro mne toto výročí velmi důležité.

Jaké úlohy máš u společnosti RONAL GmbH na pozici manažera kvality koncernové výroby?

Moje činnost zahrnuje mimořádně široké a obsáhlé spektrum úloh. Ve zkušební laboratoři materiálů se provádějí všechny možné metalurgické analýzy a kontroly povrchů v rámci zákaznických i interních projektů pro společnost RONAL GROUP. Zajímavou oblastí úkolů je rovněž např. vypracovávání interních srovnávacích studií a analýz poškozených dílů.

Co se ti na tvé práci zvlášť líbí? Co tě po celé ty roky motivovalo zůstat věrný společnosti RONAL GmbH?

Moje práce se mi líbí především v tom, že se jedná o různorodé pracovní prostředí v mezinárodně vybudovaném podniku. Naše úkoly v minulosti nebyly vždy snadné, ale ono co je obecně snadné a jednoduché? Během těch let mě motivovaly stále nové a nové výzvy a rostoucí úroveň požadavků.

Zažil jsi za ta léta u společnosti RONAL GmbH něco mimořádného, na co rád vzpomínáš nebo co tě s touto společností zvlášť spojuje?

Každý nový den je mimořádný zážitek; každý s sebou přináší nové výzvy, zkušenosti a někdy také zklamání. Vzhledem k mé motivaci ale přirozeně převládají kladné okamžiky a vzpomínky. Protože jsem zde za těch už skoro 30 let zažil už skutečně mnoho, vzniklo tak mezi mnou a touto společností nerozdělitelné propojení.

Co děláš rád ve svém volném čase k vytvoření rovnováhy mezi profesí a nepracovním životem?

Jsem v tom šťastném stavu, že má práce je i mým koníčkem. To je nicméně pravda jen z poloviny. Už odedávna jsem vášnivý amatérský fotograf a filmař na různých akcích. A vedle toho miluji poslouchat staré vinylové desky. Můj hudební vkus sahá od heavy metalu přes hard rock, písničkáře, indy pop až po klasickou hudbu.

Na skupinové fotografii nahoře jsou všechny kolegyně a všichni kolegové, kteří jsou v tomto závodě již od jeho první hodiny (nástup do 31.12.1988).

Závod v Landau 1988