Závod RONAL v Landau slaví

30 let své existence pořádáním rodinného dne

Datum: 7. srpna 2018

Jak bylo zmiňováno v posledním příspěvku, náš závod v Landau (Německo) slaví v roce 2018 své 30leté jubileum. Jako poděkování našim zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří mají významný podíl na úspěchu naší společnosti, se v červnu konala velká rodinná slavnost.

Závod společnosti RONAL v německém Landau oslavil v červnu své kulaté výročí v rámci velké oslavy s mnoha různými atrakcemi, ke které byli přizváni všechny zaměstnankyně a všichni zaměstnanci poboček Landau a Forst společnosti RONAL GmbH společně s jejich rodinami. Vedle speciálního programu pro děti, jako například dětské líčení, modelování ze vzduchových balónků, jízda na vozítkách Kettcar, basketball atd., bylo možné prohlédnout si závod během výrobního provozu. Postaráno bylo také o tělesné blaho hostů. Při ideálním počasí a za dobré nálady využilo přibližně 1000 lidí příležitost k oslavě i k získání vyčerpávajících informací o místní výrobě.

V rámci darů prostřednictvím kola štěstí zkonstruovaného vlastními silami se zaměstnancům podařilo shromáždit téměř 800 eur ve prospěch dětského hospicu Sterntaler e.V. v Dudenhofenu. Tento spolek v tomto regionu různorodým způsobem podporuje a stará se o těžce nemocné děti a mladistvé a jejich rodiny. Lisa Herrmannová a Marco Herberger předali dar v zastoupení zaměstnanců společnosti RONAL GmbH s velkou radostí paní Beate Däuwelové z dětského hospicu Sterntaler.