Duální vzdělávání

v Mexiku

Datum: 26. září 2017

Pro několik evropských zemí není duální vzdělávání (navštěvování učnovské školy a současné praktikum ve vzdělávacím provozu) nic mimořádného. Ve většině regionů světa je však tento způsob rozvoje zaměstnanců a zprostředkování vědomostí spíše neznámý.

My, jakožto společnost RONAL GROUP, jsme o výhodách systému duálního vzdělávání přesvědčeni, a proto jej po celém světě podporujeme. Od fiskálního roku 2016/17 probíhá náš pilotní projekt „Dual Training Program“ v našem výrobním závodě v mexickém Querétaro.

Po dobu 18 měsíců absolvuje šest mladistvých učňů vzdělání v nedalekém technickém vzdělávacím zařízení pro obor elektromechaniky na teoretické úrovni k tématům vědy o materiálech, designu, matematiky a výrobních procesů. Tato výuka probíhá dva dny v týdnu. Od pondělí do středy pracují tito učni v našem závodě, kde své teoretické znalosti využívají v praxi. Vedle toho se zde učí nastavovat a obsluhovat stroje ve výrobě.

Všichni tito mladí učni se projektu účastní s velkým nadšením a činí značné pokroky. Motivuje je rovněž silně i jejich osobní rozvoj a poskytuje jim do jejich budoucnosti nové perspektivy.