RONAL México

Firmy odpowiedzialne społecznie

Data: 5. czerwca 2023

W RONAL México dokładamy wszelkich starań, aby nasza misja i wartości były obecne w całym łańcuchu wartości, zarówno w strukturach wewnętrznych, jak i na zewnątrz naszej firmy. Nieustannie staramy się, aby nasz produkt, proces i strategia miały wpływ na wszystkich, którzy są częścią naszej firmy: pracowników, klientów, dostawców, a także społeczność. W ten sposób umacniamy się jako zgrany zespół.

W ciągu całej historii RONAL San Luis i RONAL Querétaro zrealizowaliśmy bardzo ważne projekty i wdrożenia, zawsze mając na uwadze dobro tych podmiotów.

W związku z tym przez ostatnich kilka miesięcy pracowaliśmy nad zintegrowaniem wszystkich tych dobrych praktyk w celu umocnienia naszej pozycji jako firmy odpowiedzialnej społecznie i odnieśliśmy sukces! Posiadamy wyróżnienie przyznane przez CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía) jako firma odpowiedzialna społecznie w obu zakładach RONAL w Meksyku.

Nagrodę przyznano na podstawie oceny CEMEFI w 5 obszarach:

  • Odpowiedzialne zarządzanie biznesem
  • Jakość życia w firmie
  • Dbałość o środowisko i jego ochrona
  • Poczucie wspólnoty
  • Etyka biznesu

Dziękujemy wszystkim Ronalistom, którzy swoją codzienną pracą umożliwiają nam bycie firmą odpowiedzialną społecznie. Praca każdego z Was wywiera bezpośredni lub pośredni wpływ na wszystkie wskaźniki, według których zostaliśmy ocenieni. Dziękujemy również członkom Komitetu Odpowiedzialności Społecznej w obu lokalizacjach.

Nasze zaangażowanie nadal zmierza w tym samym kierunku; koncentrujemy się na promowaniu działań społecznych, środowiskowych i ekonomicznych, aby przekazywać cele, które wyznaczyliśmy jako firma i ogromną odpowiedzialność za generowanie pozytywnego wpływu we wszystkich obszarach naszych działań.

Jako firma odpowiedzialna społecznie potwierdzamy, że RONAL GROUP uwzględnia zasady i politykę zrównoważonego rozwoju społecznego w swoich programach pracy, planach rozwoju i polityce wewnętrznej.