RONAL Mexico

Společensky odpovědné společnosti

Datum: 6. června 2023

Ve společnosti RONAL Mexico usilujeme o to, aby se naše řídící poslání a hodnoty rozšířily do celého našeho hodnotového řetězce, a to jak uvnitř, tak vně našich dveří. Neustále se snažíme zajistit, aby naše výrobky, procesy a strategie měly dopad na každého jednotlivce, který je součástí naší společnosti: zaměstnance, zákazníky, dodavatele a také komunitu. Tímto způsobem posilujeme náš integrovaný tým.

V průběhu historie společností RONAL San Luis a RONAL Querétaro byly realizovány velmi důležité projekty a realizace, které se vždy zaměřovaly na blaho všech těchto zúčastněných stran.

Z tohoto důvodu jsme se v posledních několika měsících snažili soustředit všechny tyto osvědčené postupy, abychom upevnili naši pozici společensky odpovědné společnosti, a to se nám podařilo! Nyní jsme získali certifikát SRC od CEMEFI (Mexické centrum pro filantropii), a to v obou závodech RONAL Mexico.

Pro získání tohoto uznání jsme byli hodnoceni CEMEFI v pěti oblastech:

  • Odpovědné řízení společnosti
  • Odpovědné řízení společnosti
  • Péče o životní prostředí a jeho ochrana
  • Práce s komunitou
  • Obchodní etika

Děkujeme všem zaměstnancům společnosti Ronal („Ronalistas“), kteří nám svou každodenní prací umožňují být společensky odpovědnou firmou, neboť práce každého z vás má přímý či nepřímý dopad na všechny ukazatele, v nichž jsme byli hodnoceni. Děkujeme také členům výboru pro společenskou odpovědnost na obou místech.

Náš závazek pokračuje stejným směrem; zaměřujeme se na podporu sociálních, environmentálních a ekonomických opatření, abychom vyjádřili cíle, které jsme si jako společnost stanovili, a velkou odpovědnost za vytváření pozitivních dopadů ve všech oblastech našeho působení.

Značkou Společensky odpovědná firma potvrzujeme, že společnost RONAL GROUP začleňuje zásady a politiku udržitelného sociálního rozvoje do svých pracovních programů, plánů růstu a interních politik.