Studenci i absolwenci uczelni wyższych

NASZE ZADANIE

MOŻE BYĆ IDEALNYM TEMATEM TWOJEJ PRACY

O sukcesie pracy licencjackiej lub magisterskiej decyduje przede wszystkim odpowiednio wybrany temat. Powinien on być ciekawy i przyszłościowy, aby pisanie pracy sprawiało przyjemność. W RONAL GROUP zawsze można znaleźć wiele interesujących tematów, które idealnie nadają się do napisania pracy magisterskiej.

Zakresy tematyczne są bardzo różnorodne – po konsultacji z promotorem możesz wybrać któryś z następujących: finanse, marketing i sprzedaż, łańcuchy dostaw, zasoby ludzkie, inżynieria i operacje (infrastruktura, produkcja, zarządzanie środowiskiem) czy zarządzanie jakością.

Zapraszamy do kontaktu. Napisanie pracy dyplomowej opartej na praktycznej wiedzy uzyskanej w RONAL GROUP z pewnością pomoże pomyślnie rozpocząć karierę zawodową.

Wymagania:

  • Zaliczenie egzaminów dopuszczających
  • Temat powinien być dostosowany do profilu studiów
  • Znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
  • Dobra znajomość języka angielskiego

Dokumenty aplikacyjne:

  • List motywacyjny zawierający informacje o preferowanych zadaniach, propozycję tematu i ramy czasowe
  • Życiorys

Zasoby Ludzkie