Studenti a absolventi vysokých škol

NAŠE ÚLOHA

UDĚLEJTE Z TOHO ÚSPĚŠNÉ TÉMA

Vaše bakalářská nebo magisterská práce stojí a padá rovněž s patřičnou volbou tématu. To by mělo být pokud možno zajímavé a rovněž mít potenciál do budoucna, aby vás bavilo „u toho zůstat“. U společnosti RONAL GROUP se neustále objevují taková zajímavá témata, která se optimálně hodí k zpracování v rámci závěrečné práce.

Tématické okruhy jsou přitom – po konzultaci s vaším vedoucím práce – různorodá a sahají od oborů finance, marketing a odbyt, dodavatelský řetězec, lidské zdroje, inženýring nebo provoz (infrastruktura, výroba, řízení životního prostředí) až po řízení jakosti.

V případě zájmu nás kontaktujte. Závěrečnou prací orientovanou na praxi u společnosti RONAL GROUP postavíte svou pracovní kariéru od samého počátku na úspěšnou kolej.

Požadavky:

  • Úspěšné absolvování průběžných zkoušek
  • Téma se musí hodit k těžišti vašeho studia
  • Znalost práce s MS-Office (Excel, Word, PowerPoint)
  • Dobrá znalost angličtiny

Podklady pro přihlášky:

  • Motivační dopis s uvedením preferované oblasti činnosti, návrhem tématu a časového rámce
  • Životopis

Lidské zdroje