ASI przyznaje RONAL GROUP certyfikat

zgodności z wymogami Performance Standard

Data: 22. lutego 2023

RONAL GROUP uzyskała ogólnogrupową certyfikację zgodnie z normą ASI Performance Standard dla swoich odlewni kół, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności materiałowej za projektowanie, produkcję i sprzedaż felg ze stopów lekkich.

We wrześniu 2022 roku siedziba główna RONAL AG w Härkingen (Szwajcaria) oraz zakład produkcyjny RONAL POLSKA Sp. z o.o. (SOP 2013) w Wałbrzychu zostały certyfikowane na zgodność ze standardem ASI Performance Standard z naciskiem na zarządzanie materiałami/odpowiedzialność w zakresie materiałów. W celu uzyskania certyfikacji ogólnogrupowej, w listopadzie 2022 r. zakres został rozszerzony o dwa dodatkowe polskie zakłady w Wałbrzychu i w Jelczu-Laskowicach i pomyślnie poddany audytowi.

Certyfikaty ASI Performance Standard, które koncentrują się na „odpowiedzialności materiałowej”, dotyczą takich kwestii jak projektowanie produktów, ocena cyklu życia, zarządzanie odpadami poprocesowymi oraz zbieranie i recykling produktów po zakończeniu ich eksploatacji.

Po dołączeniu do ASI jako Członek Wspierający Niższego Szczebla (Downstream Supporter Member) w 2018 roku i przejściu do poziomu Użytkownika Przemysłowego (Industrial User) we wrześniu 2020 roku, jesteśmy dumni, że jako RONAL GROUP zrobiliśmy teraz kolejny krok w postaci certyfikacji Performance Standard. Udana pierwsza certyfikacja jest ważnym kamieniem milowym w naszej strategii zrównoważonego rozwoju, mającej na celu odpowiedzialną produkcję, zaopatrzenie i obsługę zasobów i surowców. Popieramy cel ASI, jakim jest promowanie przejrzystości i odpowiedzialności w pozyskiwaniu i produkcji aluminium.

Program certyfikacji ASI jest jedyną kompleksową, dobrowolną inicjatywą na rzecz odpowiedzialnej produkcji, pozyskiwania i wykorzystania aluminium w jego łańcuchu wartości. Niezależny audyt zewnętrzny działalności RONAL GROUP został przeprowadzony przez TÜV Rheinland Cert GmbH.

Już teraz 100% naszego aluminium pochodzi od członków ASI, z których 90% posiada certyfikat.

ASI Summary Report RONAL AG