Zastosowanie modułowych bloków grzewczo-energetycznych

w naszych zakładach

Data: 13. lutego 2018

W naszym zakładzie w San Luis Potosí (Meksyk) eksploatowane są modułowe bloki grzewczo-energetyczne (MBE). Zgodnie z obecnymi planami mają one wkrótce być wykorzystywane również w zakładzie we Włoszech. W tym wpisie chętnie wyjaśnimy, dlaczego się na to zdecydowaliśmy.

Czym jest modułowy blok grzewczo-energetyczny (MBE)?

Wewnątrz MBE pierwotny nośnik energii (na przykład gaz ziemny) jest spalany w silniku spalinowym. W ten sposób napędzany jest generator i wytwarzana energia elektryczna. Równocześnie za pośrednictwem obiegu ciepła i wymiennika ciepła powstałe ciepło odpadowe w postaci spalin oraz ciepło wytwarzane podczas pracy silnika są wykorzystywane do ogrzewania, chłodzenia oraz procesów produkcyjnych.

Liczby i fakty dotyczące naszych MBE w Meksyku

    • wytwarzana energia elektryczna: 1900 kW na blok
    • efektywność energetyczna: 44,5%
    • wytwarzana energia cieplna: 1800 kW na blok
    • efektywność cieplna: 43,0%
    • straty = 100% – 44,5% – 43,0% = około 12,5%

Dlaczego korzystamy z MBE?

W porównaniu z konwencjonalnym systemem energetycznym MBE umożliwia dużo lepsze wykorzystanie energii pozyskiwanej ze stosowanego pierwotnego nośnika energii, ponieważ oprócz wytwarzania prądu zapewniane jest wielopłaszczyznowe zastosowanie wytworzonego podczas tego procesu ciepła. Podczas centralnego procesu produkcji prądu w dużej elektrowni nie zawsze jest taka możliwość, ponieważ z braku odpowiedniej instalacji odbiorczej wytworzone ciepło jest uwalniane do środowiska. Korzystanie z MBE pomaga więc uniknąć emisji CO2, wpasowując się tym samym w naszą koncepcję zrównoważonego rozwoju PLANBLUE.