Využívání blokových tepelných elektráren

v našich závodech

Datum: 13. února 2018

V našem závodě v San Luis Potosí (Mexiko) provozujeme blokové tepelné elektrárny (BTE). Také v našem závodě v Itálii je jejich nasazení naplánováno v dohledné době. Důvody, proč to děláme, rádi vysvětlíme zde v tomto příspěvku.

Co je bloková tepelná elekrárna (BTE)?

V BTE je spalován primární nositel energie (například zemní plyn) ve spalovacím motoru. Tím je poháněn generátor, který vyrábí elektrickou energii. Současně se tím otevírá možnost využívání vznikající odpadní tepelné energie v podobě výfukových plynů a odpadního tepla motoru prostřednictvím tepelného okruhu a tepelných výměníků pro účely vytápění či chlazení nebo v rámci výrobních procesů.

Čísla a fakta k našim blokovým tepelným elektrárnám v Mexiku

    • elektrický výkon: každá 1900 kW
    • elektrická účinnost: přibližně 44,5 %
    • tepelný výkon: každá 1800 kW
    • tepelná účinnost: přibližně 43,0%
    • ztráty = 100% – 44,5% – 43,0% = asi 12,5%

Proč BTE používáme?

BTE oproti konvenční elektrárně umožňuje mnohem lepší energetické využití používaného primárního nositele energie, neboť se vedle vyrobené elektřiny využívá v maximální míře také vznikající teplo. To však při centrální výrobě elektrické energie ve velké elektrárně není vždy zaručeno, neboť ta musí vznikající odpadní teplo z důvodu nedostatku vhodných odběratelů zčásti vypouštět do okolního prostředí. Používání BTE proto napomáhá k snižování emisí CO2, a je tak zároveň v souladu s naší ucelenou koncepcí udržitelného vývoje PLANBLUE.