Den životního prostředí: RONAL IBÉRICA sází

50 stromů za 50 let koncernu RONAL GROUP

Datum: 25. července 2019

Náš druhý závod ve španělském Teruelu slaví letos na podzim druhé výročí své existence. Při příležitosti dne životního prostředí, který byl svého času iniciován v rámci programu ochrany životního prostředí Organizace spojených národů, se na popud jednoho z našich kolegů konala speciální akce.

Některé z našich zaměstnankyň a zaměstnanců pobočky RONAL IBÉRICA vysadili v rámci oslav dne životního prostředí stromy do okolí nového závodu. Slavnostního aktu se zúčastnilo přibližně 25 pracovníků zaměstnaných v podniku, a to společně s jejich rodinami. Všichni všemi svými silami přispěli k vysázení 50 pinií jako symbolu 50letého výročí koncernu RONAL GROUP, které se letos slaví na všech jeho pracovištích.

Pro rozhodnutí zvolit právě pinie bylo rozhodující, že to musely být stálezelené stromy, aby v podnikových zařízeních nedocházelo k problémům v souvislosti s padajícím listím.

Nápad k uspořádání sázecí akce vyšel od Félixe Gómeze, jednoho z pracovníků závodu. Napsal o něm na lístek a ten vhodil do schránky na zlepšovací návrhy zavěšené v závodě, jejímž prostřednictvím mohou zaměstnanci projevovat své nápady k zdokonalování podniku. „Často jsem tudy projížděl na kole a jednoho dne mne napadlo, že by se celý tento prostor mohl zkrášlit vysázením nějakých stromů“, vysvětlil s lopatou v ruce.

Tato iniciativa byla vedením podniku přijata velmi kladně, neboť svým cílem pěkně odpovídá závazku podniku RONAL GROUP v oblasti ochrany životního prostředí. Ten je popsán v rámci celkové koncepce trvalé udržitelnosti PLANBLUE, kde stanovujeme mimo jiné i konkrétní výzvy a povinnosti s ohledem na snížení množství odpadů a na efektivní využívání energie a vody.