RONAL POLSKA

RUN TEAM

Data: 27. marca 2018

Nie tylko wspólna praca, ale również aktywność sportowa: na początku 2017 r. pracownicy naszego zakładu w Wałbrzychu założyli oficjalną drużynę biegową. Zespół nosi nazwę RONAL POLSKA RUN. Historię jego powstania poznacie z tego artykułu.

Biegacze z polskich zakładów RONAL GROUP w Wałbrzychu i Jelczu po raz pierwszy spotkali się w 2014 r., na charytatywnym biegu sztafetowym we Wrocławiu. Poszukiwani byli chętni do startu w tym biegu i wielu pracowników RONAL z entuzjazmem zgłosiło się do udziału. W późniejszych latach stało się niejako tradycją, że zawodnicy z zakładów RONAL biorą udział w tym wydarzeniu. W zeszłym roku najlepsza z naszych drużyn wywalczyła w nim 3. miejsce (na aż 1144 startujące zespoły)!

W 2017 r., dzięki wsparciu ze strony RONAL GROUP, drużyna stała się bardziej formalna i oficjalnie związana z marką RONAL. Zespół liczy 28 zawodników i mogą do niego należeć pracownicy RONAL GROUP, którzy w ciągu roku wystartowali w pięciu lub więcej zarejestrowanych biegach na dystansie co najmniej 10 km.

W 2017 r. drużyna RONAL POLSKA RUN wystartowała w ponad 60 różnych zawodach biegowych, pokonując dystans 2914 km (licząc tylko zarejestrowane wydarzenia).