RONAL IBÉRICA otrzymuje

„Złotą pieczęć” za doskonałość

Data: 5. czerwca 2019

Poprzez tę nagrodę władze hiszpańskiego regionu Aragonii zaświadczyły o zdobyciu przez RONAL IBÉRICA ponad 500 punktów w europejskim modelu doskonałości. Dla naszej spółki zależnej z Hiszpanii jest to bilet wstępu do ekskluzywnego klubu zaledwie 15 przedsiębiorstw, które mogą poszczycić się tym wyróżnieniem.

Ten wyraz uznania potwierdza, że w każdym obszarze działalności oraz we wszystkich procesach firmy wykonywana jest wysokiej jakości praca. To najwyższe wyróżnienie, jakie RONAL IBÉRICA może otrzymać na szczeblu narodowym, a celem jest – rzecz jasna – utrzymanie tak wysokiego poziomu.

Dominik Wiederhold, dyrektor zarządzający RONAL IBÉRICA, odebrał nagrodę w listopadzie ubiegłego roku. Podczas uroczystej ceremonii XXII. wręczenia nagród za doskonałość w przedsiębiorczości wyróżniono firmy, organizacje i szkoły w kategoriach „duże przedsiębiorstwa”, „małe i średnie przedsiębiorstwa” oraz „organizacje pożytku publicznego”. Odbyła się także konferencja „Doskonałość w roku 2018”, w której udział wzięli przedstawiciele firm i stowarzyszeń, w tym Dominik Wiederhold. Na tym forum podsumował on strategię przedsiębiorstwa w następujący sposób: „Chodzi o to, aby stawiać klienta w sercu wszystkich naszych działań. Możemy istnieć i produkować dlatego, że klienci chcą kupować nasze produkty, więc to właśnie na tym koncentrujemy się w naszej pracy”. W tym samym duchu podkreślił on także: „pracownicy stanowią najważniejszy atut przedsiębiorstwa, jednak nam zależy także na trosce o środowisko oraz działaniach na rzecz społeczeństwa”.

Jakie kryteria uwzględniane były podczas przyznawania nagrody?

Szczegółowej ocenie poddano wszystkie obszary: od działu zakupów poprzez działy produkcji, sprzedaży, finansów, edukacji i dokształcania oraz obsługi klienta, aż po dział personalny. Uwzględniono także aspekty industrializacji, rozwoju automatyki i cyfryzacji oraz właściwego zarządzania informacjami.

Podczas oceny kandydatów do nagrody za doskonałość władze regionu przywiązywały szczególnie dużą wagę do dwóch obszarów: Po pierwsze, do strategii w zakresie zasobów ludzkich; w tej dziedzinie honorowano udoskonalenia dotyczące przywództwa oraz zarządzania zespołem, których celem był sprawniejszy rozwój tych umiejętności. Po drugie, do odpowiedzialności społecznej, która jest szczególnie ważna dla RONAL IBÉRICA, co przejawia się w formie wsparcia dla wydarzeń i stowarzyszeń sportowych, dotacji dla organizacji Banco de Alimentos, która zajmuje się pozyskiwaniem dotacji żywnościowych oraz przekazywania ich potrzebującym lub współpracy z organizacjami takimi jak hiszpańskie stowarzyszenie walki z rakiem.

Do zdobycia nagrody w dużej mierze przyczyniły się również programy na rzeczy ochrony środowiska, takie jak PLANBLUE, oraz wszelkie inne środki podjęte w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju – między innymi to, że RONAL IBÉRICA pozyskuje energię pochodzącą w stu procentach z ekologicznych źródeł. W zakładzie produkcyjnym szczególnie dużą uwagę zwraca się też na gospodarkę odpadami oraz odzysk ciepła.

Nagroda ta stanowi część „Planu dla doskonałości w przedsiębiorczości”, prowadzonego w regionie Aragonii. Jego celem jest zapewnianie organizacjom wsparcia we wdrażaniu doskonałości poprzez w pełni spersonalizowany proces. Program ten oferuje możliwość sprawdzenia poziomu własnego zarządzania i gruntownego przemyślenia najważniejszych kwestii, a także wzmocnienia wizerunku firmy oraz zwiększenia motywacji pracowników. Raport końcowy zawiera zalecenia dotyczące planowania i kierunku dalszych działań.

Oddział RONAL IBÉRICA został już wyróżniony w kategorii „duże przedsiębiorstwa” w 2013 roku, a teraz zdobył najwyższy zaszczyt w postaci „Złotej pieczęci” po otrzymaniu najwyższej liczby punktów w audycie, co potwierdziło wydajność zarządzania oraz całkowitą kontrolę nad procesami w firmie. Serdeczne gratulacje!