RONAL IBÉRICA získává

«Zlatou pečeť» za vynikající práci

Datum: 5. června 2019

Vláda španělského spokového regionu Aragón tímto vyznamenáním certifikuje, že společnost RONAL IBÉRICA v evropském modelu hodnocení podnikové excelence získala více než 500 bodů. Pro naši dceřinou společnost je to vstupenka do exkluzivního klubu pouhých 15 podniků, které tuto pečeť doposud obdrželi.

Toto uznání potvrzuje, že je ve všech oblastech a procesech podniku vykonávána dobrá práce. Jedná se o nejvyšší vyznamenání, které společnost RONAL IBÉRICA na národní úrovni může obdržet, a přirozeně představuje také cíl společnosti tuto úroveň dlouhodobě udržet.

Dominik Wiederhold, jednatel společnosti RONAL IBÉRICA, udělené vyznamenání převzal loni v listopadu. Při slavnostním předávání XXII. ročníku ceny pro podnikovou excelenci byly vyznamenávány firmy, organizace a školy v kategoriích „Velké podniky“, „Malé a střední podniky“, resp. „Obecně prospěšná zařízení“. Pod názvem „Excelence v roce 2018“ se konala také diskuse u kulatého stolu s Dominikem Wiederholdem a rovněž se zástupci dalších podniků a spolků. Na tomto fóru shrnul strategii podniku následujícími slovy: „Jde o to, abychom za středobod veškerého našeho konání viděli naše zákazníky. Vyrábíme a existujeme, protože zákazník si žádá náš produkt, a právě na to se při naší práci soustřeďujeme.“ V tomto smyslu dále zdůrazňuje, že „zaměstnanci jsou nejdůležitějším aktivem podniku, avšak že na srdci nám leží zároveň starost o životní prostředí a snaha o to, abychom společnosti jako celku něco dávali zpět.“

Jaká kritéria jsou u tohoto vyznamenání hodnocena?

Provádí se podrobný audit všech oblastí: od nákupu přes výrobu, odbyt, finance, zaškolování a další vzdělávání až po vztahy se zákazníky a personál. Vedle toho se zohledňují také aspekty industrializace, rozvoje automatizace a digitalizace a rovněž správná správa informací.

Při svém zkoumání za účelem udělení této pečeti podnikové excelence regionální vláda klade zvlášť velkou hodnotu na dvě oblasti: Jednak na strategii v personalistice; zde se oceňují zlepšení ohledně schopnosti řízení pracovníků a týmového managementu zaměřená na zlepšování rozvoje těchto schopností. K tomu se současně přikládá zvláštní význam společenské odpovědnosti, kterou společnost RONAL IBÉRICA prokazuje mimo jiné podporou sportovních akcí a spolků, přispíváním do Banco de Alimentos, která shromažďuje potravinové dary a rozděluje je potřebným, nebo svou spoluprací s různými organizacemi, jako například španělským spolkem pro boj proti rakovině.

Důležitým bodem z hlediska získání tohoto vyznamenání byly i programy na ochranu životního prostředí, jako například koncepce PLANBLUE a veškerá zavedená opatření k posílení trvalé udržitelnosti, mimo jiné skutečnost, že energie spotřebovávaná společností RONAL IBÉRICA je ze sta procent zelená energie z obnovitelných zdrojů. Zvlášť oceňované je i odpadové hospodářství a rovněž rekuperace tepla v rámci výrobního závodu.

Udělená cena je začleněna do „plánu pro podnikovou excelenci“ regionu Aragón. Jeho cílem je poskytovat organizacím orientaci při zavádění podnikové excelence prostřednictvím plně personalizovaného procesu. Nabízí možnost zjistit, na jaké úrovni momentálně stojí vlastní vedení společnosti, důkladně opětovně promyslet nejdůležitější body a posílit image podniku a motivaci zaměstnanců. V závěrečné zprávě poté dává doporučení pro plánování a směrování budoucích opatření.

Společnost RONAL IBÉRICA byla již v roce 2013 vyznamenaná v kategorii „Velké podniky“ a nyní obdržela v podobě Zlaté pečeti také nejvyšší ocenění poté, kdy byly v rámci auditu uděleny maximální počty bodů a byly ověřeně zjištěny efektivní management a úplná kontrola procesů. Srdečně blahopřejeme!