Představení společnosti Fullchamp

Náš závod na Tchaj-wanu

Datum: 26. června 2019

Naše asijská dceřiná společnost Fullchamp v Nantou (Tchaj-wan) pro nás každoročně vyrábí přibližně 200 000 vysoce kvalitních kovaných disků pro segment užitkových vozů a pro naši značku SPEEDLINE TRUCK. Pohovořili jsme s panem Yahn-Shen Tsaiem, od roku 2013 jednatelem společnosti Fullchamp.

Y.S., kdo společnost Fullchamp založil a proč?

Fullchamp (FCT) založil v roce 2002 Long-Yi Wei, průkopník technologie kování v Asii.  Technologie FCT původně pochází z leteckého a kosmického průmyslu. V té době byl patrný trend směřující k snižování hmotnosti konstrukčních dílů pro letadla a vozidla. Kování umožňuje vyrábět lehčí produkty s vyšší pevností. V roce 2005 byla poté zahájena výroba velkých kovaných disků pro nákladní automobily. Od roku 2007 jsme naše produkty dodávali výrobcům užitkových vozů v USA a tím jsme se stali výzamným dodavatelem kovaných disků.

Povězte nám, prosím, více o pozadí převzetí společnosti koncernem RONAL GROUP v roce 2012. Jaké to bylo, stát se součástí koncernu RONAL GROUP?

Společnost Fullchamp byla v roce 2012 převzata největším evropským výrobcem disků, koncernem RONAL GROUP, protože FCT má množství zkušeností s technologií výroby kovaných disků a specializuje se na kované disky pro nákladní a osobní automobily a motocykly. Koncern RONAL GROUP si byl vědom významu Asie, a tak se společnost Fullchamp stala první a doposud jedinou velkou výrobní a správní pobočkou tohoto koncernu v Asii. Společnost Fullchamp se již přes deset let orientuje na technologie kování a ve svém regionu byla také jejím průkopníkem. Spojením společností FCT vstoupila ve velkém stylu na evropský automobilový trh. Společnost FCT se naučila ponechat do své lokální kultury vplývat styl vedení a kontrolu kvality firmy RONAL a to vše zkombinovala se svými vlastními techniky k tomu, aby dosahovala vyšších výkonů a prosazovala podnikové hodnoty ohledně sociální odpovědnosti.

Kolik zaměstnanců máte? Pocházejí převážně z Tchaj-wanu, nebo také z jiných zemí? Co jsou jejich hlavní kompetence?

Máme přibližně 250 zaměstnanců. Přibližně 75 procent z nich pochází z Tchaj-wanu a pracuje ve většině podnikových oblastí. Čtvrtina je z Thajska a pracuje převážně na pozici obsluhy zařízení. K jejich hlavním kompetencím a schopnostem náleží know-how a zkušenosti v oboru výroby kovaných dílů a rovněž vysoká míra vědomí odpovědnosti a týmového ducha.

Jak vypadá spolupráce s kolegy z Evropy? Vnímáte nějaké kulturní rozdíly a naopak společné rysy?

Spolupráce s Evropany je zajímavá a nabízí nám příležitosti k poznávání různých hodnot, pracovních stylů a poskytuje nám nové podněty k řešení problémů. Lidé s rozdílným původem potřebují zpočátku určitý čas, aby se mezi sebou důvěrněji poznali, ale týmová práce poté funguje stále lépe a lépe. Kulturní rozdíly určitě existují; například Evropané vyjadřují své úmysly a názory spíše napřímo, zatímco Asiaté, jako třeba Tchaj-wanci, nejdříve věci důkladně promýšlejí, než se k nim vyjádří. Ale i tak jsou tu patrné společné rysy. Co nás spojuje, je naše vysoká připravenost k podávání výkonů k dokončení pracovních úkolů, naše vášeň a hrdost na to, že dodáváme prvotřídní produkty a služby. To je také jeden z důvodů našeho připojení se ke koncernu.

Co dělá kované disky tak speciální v porovnání s běžnými hliníkovými disky?

Kované disky odpovídají tržnímu trendu směrem k vysoce kvalitním diskům. Kované hliníkové disky od FCT mají vyšší nosnost při nižší hmotnosti a tím nabízejí lepší výkon. Naše kované disky jsou, co se týká jejich stálosti mechanických vlastností, velmi pokroková, neboť jejich molekulární struktura se během procesu kování nemění.

Vedle toho společnost Fullchamp disponuje technologiemi, které se pohybují na stejné úrovni jako u letadel a vesmírných lodí, například exkluzivní materiálová složení, kovací zápustky, které se navrhují prostřednictvím speciálních inženýrských postupů, a rovněž důsledně prozkoušené procesy tepelné úpravy pro výrobu. Tím dochází k dalšímu zlepšení stálosti materiálů.

Proč se vaše společnosti specializovala na kované disky pro užitkové vozy pro koncern RONAL GROUP? Liší se výroba kovaných disků pro užitkové vozy od výroby disků pro osobní automobily? Jaké technické výzvy z toho vyplývají?

Kování nabízí pro výrobu užitkových vozů větší technické výhody než pro osobní automobily. U užitkových vozů se vše točí kolem stálosti mechanických vlastností a kolem nosnosti, zatímco u osobních automobilů jde převážně o tvar profilu nebo rychlost. I ve výrobě kovaných disků existují rozdíly: Výroba disků pro užitkové vozy se zaměřuje na kování, technologii flowforming a tepelnou úpravu, výroba disků pro osobní auta na soustružení a frézování. Výpočet pevnosti je rozhodující krok výrobního inženýrství u disků pro užitkové vozy, který se poté projevuje v rámci efektivity výroby. FCT investuje do tohoto bodu odpovídající lidské i materiální zdroje, aby zaručovala trvale prvotřídní výkony.

Povězte nám, prosím, více o vašem testovacím středisku. Co se v něm přesně děje?

Laboratorní testy jsou součástí konstrukce produktů. Zkušební prostředí sestává ze simulovaných podmínek na vozovce a odpovídá těm nejpřísnějším požadavkům, např. ze strany TÜV. Prostřednictvím konstrukce a ověřování se rozšiřuje s zvyšuje kompetence našich pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje. Disponujeme různými typy zkoušek a certifikací. Naše zkušební laboratoř je certifikovaná organizacemi TÜV Germany a JWL/VIA Japan a umožňuje provádění různých zkoušek ke kontrole bezpečnosti našich produktů, jako například radiální únavové zkoušky, únavové zkoušky simulující projíždění zatáček, tahové zkoušky, metalografické zkoušky, nárazové zkoušky a další.