Siedziba RONAL GmbH w Forst

korzysta z energii geotermalnej

Data: 16. stycznia 2019

Geotermia jest odnawialnym i ekologicznym źródłem energii, pozwalającym na oszczędzanie zasobów naturalnych. W siedzibie w Forst energia geotermalna jest wykorzystywana przez cały rok, do ogrzewania i do chłodzenia. Dzięki pompie ciepła napędzanej elektrycznością ze źródeł odnawialnych budynek jest zaopatrywany w energię w znacznej mierze neutralnie pod względem emisji CO2.

Geotermia to wykorzystanie energii cieplnej pochodzącej z wnętrza ziemi. Aby uzyskać dostęp do energii cieplnej, konieczne jest wywiercenie otworu, który, zależnie od warunków, może mieć od kilku metrów do nawet kilku kilometrów głębokości. Ciepło jest pobierane z otaczającego gruntu lub wód gruntowych i prowadzone przez odwiert do góry. Jeśli temperatura zasobów geotermalnych odpowiada potrzebom, energia jest wykorzystywana bezpośrednio. W przeciwnym razie istnieje możliwość dostosowania temperatury zasobów przed wykorzystaniem, na przykład przy użyciu pompy ciepła.

Dlaczego korzystamy z energii geotermalnej?

Geotermia stanowi bezemisyjne, stale dostępne źródło energii. Ponadto od głębokości ok. 15 m poniżej poziomu gruntu praktycznie nie występują sezonowe wahania temperatury, co zapewnia stabilną dostępność ciepła geotermalnego. W odróżnieniu od ogrzewania olejowego, praktycznie nie występują straty ciepła i straty związane z konwersją, a także koszty pozyskania i transportu surowca.

Dlatego spółka RONAL GmbH, wznosząc nowy budynek administracyjny, zdecydowała, że będzie on ogrzewany i klimatyzowany przy użyciu energii pochodzącej z wnętrza Ziemi. Bardzo ważne jest dla nas ograniczenie zużycia energii pierwotnej, a tym samym prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska. Wspólnie z lokalną firmą Krämer wydrążyliśmy własne studnie (głębokość: 21 m, średnica: 1 m), dzięki którym możemy wykorzystywać temperaturę wody gruntowej zarówno do ogrzewania (ok. 120 kW), jak i do ochładzania (ok. 50 kW) budynku. Zgodnie z naszym planem zrównoważonego rozwoju PLANBLUE zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną w siedzibie w Forst będzie dzięki temu pokrywane w sposób niemal całkowicie neutralny pod względem emisji CO2.

Fotografia: Simone Staron