RONAL GmbH ve Forstu

využívá geotermální energii

Datum: 16. ledna 2019

Geotermální energie se vyznačuje trvalou udržitelností, vysokým stupněm ekologie a šetrností vůči přírodním zdrojům. Ve Fortu se geotermální energie využívá celoročně pro topení a chlazení. Díky pohonu tepelného čerpadla elektrickou energií z obnovitelných zdrojů je toto pracoviště z hlediska zásobování energií v maximální možné míře neutrální s ohledem na emise CO2.

Pod pojmem geotermální energie se rozumí využívání tepelné energie uložené pod zemským povrchem. Aby bylo možné geotermální energii využívat, je třeba vytvořit vrt, jehož hloubka může podle dané aplikace činit mezi několika metry až několika kilometry. (Geo)termální energie je odebírána z okolních hornin nebo z podzemní vody a je poté vyhloubenými vrty vedena směrem k povrchu. Když teplota geotermálního zdroje odpovídá požadavkům, lze tuto energii využívat přímo. V opačném případě existuje možnost, například prostřednictvím tepelného čerpadla, teplotu zdroje před jejím využitím příslušným způsobem přizpůsobit.

Proč využíváme geotermální energii?

Teplo ze země představuje nepřetržitě dostupný zdroj energie bez vytváření emisí a využitelný přímo v místě jejího získávání. Od hloubky kolem 15 m pod povrchem nedochází k téměř žádným sezónním výkyvům teplot, a v průběhu roku je tak k dispozici velmi rovnoměrně dostupný zdroj energie. Oproti olejovému hořáku navíc nevyvstávají prakticky žádné tepelné a převodní ztráty ani náklady na výrobu a přepravu paliva.

Společnost RONAL GmbH se při výstavbě své nové správní budovy rozhodla pro vytápění a chlazení pomocí geotermální energie. Pro nás je důležité šetřit primární zdroje energie a tak přispívat k ekologicky odpovědnému hospodaření. Ve spolupráci s firmou Krämer sídlící ve stejném regionu byly vyvrtány vlastní studny (hloubka: 21 m, průměr 1 m), abychom mohli teplotu podzemní vody využívat jak k vytápění (cca 120 kW), tak i k chlazení (cca 50 kW) naší budovy. V souladu s naší koncepcí trvalé udržitelnosti vývoje PLANBLUE je tímto potřeba tepelné a elektrické energie na pracovišti ve Forstu pokryta téměř v kompletním rozsahu s neutrální bilancí emisí CO2.

Fotografie: Simone Staron