Kultura przedsiębiorstwa

NASZE ZASADY ZARZĄDZANIA

WSPIERAMY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW, ALE STAWIAMY IM TAKŻE WYMAGANIA

  • Szanujemy naszych pracowników i ufamy im.
  • Wspomagamy ich w realizacji celów stosownie do sytuacji.
  • Motywujemy ich i oczekujemy dobrych wyników. Wyniki te potrafimy także docenić.
  • Przekazujemy im odpowiedzialność i niezbędne kompetencje.
  • Wspieramy pracę zespołową. Nasze zespoły projektowe są organizowane interdyscyplinarnie, międzynarodowo i nie posiadają sztywnej hierarchii.
  • Konstruktywną krytykę i błędy traktujemy jako możliwości rozwoju.