Firemní kultura

NAŠE ZÁSADY VEDENÍ SPOLEČNOSTI

PODPORUJEME A MOTIVUJEME VŠECHNY ZAMĚSTNANCE

  • Respektujeme naše zaměstnance a důvěřujeme jim.
  • Při vedení zaměstnanců se orientujeme na cíl a danou situaci.
  • Motivujeme zaměstnance tím, že předpokládáme podávání dobrých pracovních výkonů, za něž je také oceňujeme.
  • Svěřujeme jim zodpovědnost a rozvíjíme odpovídající kompetence.
  • Podporujeme spolupráci týmů. Naše projektové týmy jsou tvořeny odborníky z různých oborů i různých národností. Projektové týmy jsou organizovány nezávisle na hierarchii společnosti.
  • Konstruktivní kritiku a chyby považujeme za příležitosti k dalšímu rozvoji.