Nowy zakład RONAL IBÉRICA

Jak wyglądały początki?

Data: 9. maja 2019

10. października 2017 miało miejsce uroczyste otwarcie naszego drugiego zakładu produkcyjnego w Teruel (Hiszpania). Teraz, prawie 1,5 roku później, odpowiedzialni za ten projekt pracownicy z różnych działów firmy powracają do czasu budowy i pierwszych dni działalności zakładu mówiąc, jak wspominają ten okres.

W ciągu 16 miesięcy budowy, poprzedzonych znacznie dłuższym czasem planowania i przygotowań, w strefie przemysłowej „Platea” na imponującej powierzchni 55 000 m2 od zera wzniesiony został zakład RONAL IBÉRICA. Kamień węgielny wkopano w 2016 r., ale szeroko zakrojone prace projektowe związane z przygotowaniem terenu pod budowę, które wymagały przezwyciężenia różnego typu trudności, rozpoczęły się zdecydowanie wcześniej. Poprosiliśmy naszych kolegów, aby opowiedzieli, jak wspominają okres budowy i początki działalności nowego zakładu. Jeden wątek przewija się we wszystkich relacjach: jest to duma z możliwości uczestnictwa w realizacji projektu tej rangi.

Carlos Gómez, kierownik działu IT:

„Zaczęliśmy na zupełnie nieprzygotowanym terenie, gdzie nie było nawet dostępu do sieci komórkowej, dlatego konieczne było stworzenie prowizorycznych sieci i przyłączy. Właściwie zdążyliśmy już wyprodukować pierwszą felga, zanim dysponowaliśmy zasięgiem komórkowym z prawdziwego zdarzenia.”

Eladio Buzo, kierownik produkcji:

„Na długo przed rozpoczęciem prac budowlanych rozpoczęliśmy szkolenie pracowników mających objąć w nowym zakładzie stanowiska kierownicze, a także poszukiwanie pozostałego personelu. Musieliśmy stworzyć dwa konkurencyjne zespoły, ale żaden z dwóch zakładów w Teruel nie mógł zostać odsunięty na dalszy plan. Nie chodziło przecież o ty, by zamknąć jeden z nich, a otworzyć drugi, lecz by oba zakłady pracowały jednocześnie.”

Begoña Izquierdo, dyrektor ds. personalnych:

„Była to duża szansa na rozwój działu personalnego, ponieważ miał on się teraz mieścić w dwóch lokalizacjach, co wiązało się z wprowadzeniem nowych form organizacyjnych.”

Marta Álvarez, specjalistka ds. BHP:

„Zapobieganie wypadkom przy pracy oraz eliminacja ryzyka stały się dużo prostsze dzięki stosowaniu od samego początku odpowiednich rozwiązań projektowych, zwłaszcza w obrębie instalacji klimatyzacyjnej. Pozytywnie wpłynęło to na motywację pracowników.”

Ángel Vicente, specjalista ds. ochrony środowiska:

„Jeśli chodzi o ochronę środowiska, zakres zadań w pierwszej fazie działalności zakładu wiązał się z uzyskaniem od władz samorządowych różnego typu pozwoleń wymaganych przepisami prawnymi. Wysoko zawiesiliśmy poprzeczkę zwłaszcza w kwestii gospodarki odpadami i zasilania w energię elektryczną, która w 100 procentach pochodzi ze źródeł ekologicznych.”

Antonio Blasco, kierownik magazynu:

„Aby możliwa była pierwsza dostawa aluminium, konieczne było zbudowanie dodatkowych dróg. Trzeba było koordynować nie tylko przewozy materiału dla RONAL-a, ale też dla dostawców i monterów. Podczas rozpoczynania działalności magazynu przydatne były wszystkie doświadczenia i ulepszenia, które zdobyliśmy i wypracowaliśmy w pierwszym magazynie w Teruel.”

Luis Ángel Ibáñez, kierownik odlewni:

„W pamięci szczególnie zapadł mi moment formowania pierwszej obręczy odlewanej. Pracownik, który ją wyjmował, promieniał z radości.”

Javier Perales, specjalista ds. projektowania i obróbki mechanicznej:

„Przypominam sobie kilka wyjątkowych momentów, np. pierwsze uruchomienie całkowicie zrobotyzowanej linii produkcyjnej lub obróbka mechaniczna pierwszej obręczy. Perfekcyjne wyregulowanie tokarki również wymagało kilku miesięcy przygotowań. Dopasowanie procesu do nowej zaawansowanej technologii było skomplikowane, ale duża motywacja pozwoliła na osiągnięcie celu. Widać było, z jaką radością ludzie oczekują na efekt finalny i jak cieszą się na nowe rozwiązania.”

Manuel Martín, kierownik działu jakości:

„Budowa nowego zakładu umożliwiła wprowadzenie zaawansowanej technologii do działu kontroli jakości i do laboratorium, co przełożyło się na ułatwienie pracy, przykładowo poprzez komputerowe przetwarzanie informacji.”

Choć nie zgrało się to dokładnie z pierwszą rocznicą działalności zakładu, to 12 września 2018 r. świętowano opuszczenie magazynu przez milionową obręcz, za co podziękowania należą się wszystkim pracownikom.