Nový výrobní závod společnosti RONAL IBÉRICA

Ohlédnutí na počáteční období

Datum: 9. května 2019

Dne 10. října 2017 byl slavnostně otevřen náš druhý výrobní závod v Teruelu (Španělsko). Nyní, přibližně o 1,5 roku později, se odpovědní pracovníci z různých podnikových oblastí ohlížejí zpět na období výstavby a počátku provozu a nabízejí své vzpomínky na to, jak prožívali vykonávané práce a uvedení závodu do provozu.

Za 16 měsíců výstavby a ještě více času stráveného přípravami byl z původního nic vystavěn impozantní výrobní závod společnosti RONAL IBÉRICA stojící dnes v průmyslové oblasti „Platea“ na ploše cca 55 000 m2. Položení základního kamene proběhlo v roce 2016, ale náročné vývojové práce pro plánování veškerých opatření vedoucích k otevření závodu, u kterých bylo třeba překonávat překážky nejrůznějšího druhu, začaly výrazně dříve. Požádali jsme naše kolegy, aby nám povyprávěli, jak prožili fázi výstavby a mimořádné momenty těchto začátků. Jedno mají všichni společné: Jsou hrdí na to, že směli být součástí projektu takového rozsahu.

Carlos Gómez, vedoucí IT:

„Začínali jsme na zcela novém území, kde nebyl ani dosah mobilních telefonních sítí, proto bylo nutné vytvořit provizorní sítě a přípojky. Už jsme téměř měli hotový první disk, než jsme měli k dispozici řádné pokrytí mobilní telefonní sítě.“

Eladio Buzo, vedoucí výroby:

„Dlouho před stavebními opatřeními bylo zahájeno školení personálu, který měl v novém závodě nastoupit na vedoucí pozice, a rovněž hledání nových zaměstnanců. Bylo potřeba sestavit dva konkurenceschopné týmy, přičemž ani jeden z obou závodů v Teruelu nesměl být nijak upozaděn. Nešlo totiž o to, aby se jeden závod zavřel a druhý se uvedl do provozu, ale v plánu bylo provozovat oba dva závody současně.“

Begoña Izquierdo, personální vedoucí:

„Pro personální úsek to byla šance k posílení, jakmile bude mít na starosti dva provozy a bude muset začít používat nové formy organizace.“

Marta Álvarez, specialistka na bezpečnost práce:

„Prevence pracovních úrazů a rizik se díky důslednému plánování od samotného začátku značně zjednodušila, zvláště z hlediska tématu klimatizace. Tím se navíc posílila motivace zaměstnanců.“

Ángel Vicente, odpovědná osoba za oblast ochrany životního prostředí:

„Z hlediska ochrany životního prostředí spočívala práce v prvních fázích nového závodu v tom, abychom od městské správy získali různá schválení týkající se předmětné ekologické legislativy. V oblastech odpadového hospodářství a spotřeby elektrické energie, která ze 100 procent pochází ze „zelených“ zdrojů, bylo vynaloženo zvlášť velké úsilí.“

Antonio Blasco, vedoucí skladu zboží:

„Pro první dodávku hliníku se musely extra položit silniční povrchy. Bylo totiž třeba koordinovat nejen materiál společnosti RONAL, ale také materiál dodavatelů nebo montážních společností. Při uvedení skladu do provozu jsme mohli aplikovat veškerá zlepšení, která jsme odvodili z našich zkušeností s naším prvním závodem v Teruelu.“

Luis Ángel Ibáñez, vedoucí slévárny:

„Pamatuji si zvlášť dobře na okamžik, kdy byl z formy vyjmut první litý disk. Pracovník, který ho směl vyjmout, při tom celý zářil radostí.“

Javier Perales, odpovědná osoba za plánování mechanického zpracování:

„Proběhlo několik mimořádných okamžiků, například když se poprvé spustila kompletní robotická výrobní linka nebo když byl mechanicky opracován první disk. I zde byly nezbytné přípravné práce v délce několika měsíců, než se dosáhlo dokonalého seřízení soustruhu. Přizpůsobení procesu na tyto nové špičkové technologie byla výzva, ale motivace zde jednoduše zafungovala. Na lidech byl patrná radost a natěšení a rovněž chuť k práci se vším novým.“

Manuel Martín, vedoucí kvality:

„Výstavba nového závodu nabídka šanci vybavit kontrolu kvality a laboratoř novou, špičkovou technologií a práci tak usnadnit, například digitalizací všech informací.“

Nebylo to sice zcela přesně na první výročí otevření závodu – přesto 12. září 2018 bylo možné oslavit expedici milióntého disku a vyslovit uznání všem zaměstnancům.