Specjaliści i kadra zarządzająca

Polityka wynagradzania

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE TO JEDNO

A ZALEŻNE OD KRAJU BENEFITY – DRUGIE

Sprawiedliwe i dostosowane do lokalnej polityki rynku pracy wynagrodzenie jest bardzo ważne również dla naszych pracowników. Dlatego oferujemy wynagrodzenie zasadnicze będące przede wszystkim uznaniem doświadczenia, indywidualnych umiejętności, wiedzy i zaangażowania jako pracownika na danym stanowisku.

Ponadto centralnie zdefiniowane, podstawowe zasady gwarantują równe traktowanie wszystkich pracowników. Pakiet naszych świadczeń uzupełniają dodatkowe, zależne od kraju benefity, takie jak przejęcie opłacania składek pracowniczy na ubezpieczenie od wypadku poza miejscem pracy, nagrody jubileuszowe itd.