Specjaliści i kadra zarządzająca

Polityka wynagradzania

WYNAGRODZENIE PODSTAWOWE TO JEDNO

KORZYŚCI OFEROWANE W DANYM KRAJU TO DRUGIE

Uzasadnione rynkowo wynagrodzenie zgodnie z lokalnymi warunkami pracy odgrywa ważną rolę również dla naszych pracowników. Wynagrodzenie podstawowe jest przede wszystkim uznaniem dla Twojego doświadczenia, indywidualnych umiejętności, wiedzy fachowej i zaangażowania jako pracownika na określonym stanowisku.

Centralnie zdefiniowane zasady gwarantują również sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników. A dodatkowe lokalne korzyści, takie jak na przykład przejęcie składek pracownika na ubezpieczenie od wypadków w czasie wolnym, prezenty z okazji jubileuszów itp., uzupełniają nasze świadczenia.