Pobočky

RONAL SAN LUIS S.A. de C.V.

Frankfurt 203
79526 Villa de Reyes
San Luis Potosí
MEXIKO

Výroba

Tel:  +52 444 298 95 00
info.mx@ronalgroup.com

Počátek výroby
2016

Počet zaměstnanců:
760

Max. kapacita
1.8 milionu kol

Technologie
Nízkotlaké lití
Flowforming
Multi Color Rim
Pad Printing
Laser

Kompetence
Zkušební středisko