RONAL GROUP je

Část VIZE OSN 2045

Datum: 9. listopadu 2023
Více odkazů:

Pod názvem „Vize 2045“ vypráví výroční konference OSN o klimatu příběhy 45 inovativních a udržitelných průmyslových společností, které svou organizací a svými lidmi aktivně přispívají ke změně. Jednou z nominovaných společností je RONAL GROUP. Jsme hrdí na to, že můžeme na letošním COP 28 ve Spojených arabských emirátech předvést svůj závazek udržitelnému životnímu prostředí.

Jsme stále oddáni ambicióznímu cíli snížit do roku 2030 emise CO2 při výrobě o 50 % a do roku 2050 být zcela CO2 neutrální. Podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů je již nyní 50 %. Mnohé z lokalit již využívají 100% zelenou elektřinu, z nichž některou vyrábíme našimi vlastními fotovoltaickými systémy.

Dalším závazkem udržitelnosti je naše kolo RONAL R70-blue: holisticky udržitelný produkt, který je vyroben při použití 100% zelené elektřiny a skládá se z pre- a post-spotřebitelského materiálu a také z primárního hliníku z obnovitelných zdrojů energie.

Pro video klikněte zde.