Technologie

Polishing

PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY NA LESK

Leštění představuje jednu z technik zušlechťování povrchu, která se u společnosti RONAL GROUP provádí prostřednictvím různých procesů broušení a leštění pomocí keramického lešticího granulátu.

Každé vyleštěné kolo tak získá ještě jasněji zářivější povrch. Výhody intenzivního leštění spočívají v dosažení velmi atraktivního vzhledu kol s vysokou kvalitou povrchu a v navození maximálního dojmu trojrozměrnosti a hloubky, který je ještě podpořen extrémním efektem vysokého lesku.

Přejít na Laser→