Ve společnosti RONAL Mexico usilujeme o to, aby se naše řídící poslání a hodnoty rozšířily do celého našeho hodnotového řetězce, a to jak uvnitř, tak vně našich dveří. Neustále se snažíme zajistit, aby naše výrobky, procesy a strategie měly dopad na každého jednotlivce, který je součástí naší společnosti: zaměstnance, zákazníky, dodavatele a také komunitu. Tímto způsobem posilujeme náš integrovaný tým.

Zjistit více