Pod názvem „Vize 2045“ vypráví výroční konference OSN o klimatu příběhy 45 inovativních a udržitelných průmyslových společností, které svou organizací a svými lidmi aktivně přispívají ke změně. Jednou z nominovaných společností je RONAL GROUP. Jsme hrdí na to, že můžeme na letošním COP 28 ve Spojených arabských emirátech předvést svůj závazek udržitelnému životnímu prostředí.

Zjistit více

Ve společnosti RONAL Mexico usilujeme o to, aby se naše řídící poslání a hodnoty rozšířily do celého našeho hodnotového řetězce, a to jak uvnitř, tak vně našich dveří. Neustále se snažíme zajistit, aby naše výrobky, procesy a strategie měly dopad na každého jednotlivce, který je součástí naší společnosti: zaměstnance, zákazníky, dodavatele a také komunitu. Tímto způsobem posilujeme náš integrovaný tým.

Zjistit více

Pro RONAL GROUP je zejména lidský kapitál to nejdůležitější. Jedním z hlavních zájmů naší společnosti jsou dobré životní podmínky našich zaměstnanců a jejich rodin, příkladem toho je nová výhoda, která byla ve společnosti RONAL Querétaro zavedena a nese název Zaměstnanecký asistenční program (ZAP).

Zjistit více

Naše koncepce trvalé udržitelnosti PLANBLUE pro nás znamená starat se nejen o životní prostředí, ale také o veřejnou společnost – ve velkém i malém. Abychom se vyhnuli používání papírových šálků, zavedli jsme již před delší dobou v našem závodě RONAL AG v Härkingenu (Švýcarsko) používání šálků na kávu PLANBLUE. Zaměstnancům jsme nyní chtěli poskytnout také odpovídající sklenice – přirozeně ale ne jen tak ledajaké, na kterých by jen bylo uvedeno logo PLANBLUE.

Zjistit více

Jak bylo zmiňováno v posledním příspěvku, náš závod v Landau (Německo) slaví v roce 2018 své 30leté jubileum. Jako poděkování našim zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří mají významný podíl na úspěchu naší společnosti, se v červnu konala velká rodinná slavnost.

Zjistit více

V polovině října se ve střední oblasti Portugalska přihodila katastrofa: Suché počasí způsobilo lesní požáry, které připravily o život přes 40 lidí. Jiní přežili, ale ztratili vše, co vlastnili.

Zjistit více

Společnost RONAL Querétaro společně se svými zaměstnanci uspořádala sbírku na pomoc lidem postiženým důsledky zemětřesení, které zemi postihlo v polovině září.

Zjistit více

Pro několik evropských zemí není duální vzdělávání nic mimořádného. Ve většině regionů světa je však tento způsob rozvoje zaměstnanců a zprostředkování vědomostí spíše neznámý.

Zjistit více