Technologie

RONAL Smart Casting

RONAL Smart Casting

CHLAZENÍ VZDUCH-VODA PRO NIŽŠÍ HMOTNOST

U technologie RONAL Smart Casting se roztavený kov vtlačuje do formy zespodu pomocí stoupací trubky.

Rozhodující rozdíl oproti běžnému procesu nízkotlakého lití: Forma se pak chladí nejen vzduchem, ale i vzduchem a vodou. Materiál tak rychleji tuhne a dosahuje se vyššího prodloužení při přetržení. Na základě zlepšení mechanických vlastností lze procesem RONAL Smart Casting dosáhnout snížení hmotnosti kola díky tenčí tloušťce stěny ve středu kapky. Dalším pozitivním aspektem je snížení emisí CO2 díky úsporám energie.