Virtuální veletržní zážitek:

První akce RONAL VIRTUAL DAYS

Datum: 30. března 2021

Neobvyklá doba vyžaduje neobvyklá opatření: Poté, kdy se v loňském roce nemohla konat většina veletrhů, nalezla společnost RONAL GROUP novou cestu, jak zůstat v kontaktu s jejími zákazníky a partnery. Na první akci RONAL VIRTUAL DAYS ve dnech 03. 03. až 12. 03. 2021 se poprvé otevřely virtuální brány, aby se zde mohly prezentovat jarní novinky.

V digitálním areálu v různých zážitkových místnostech bylo možné objevit inovativní novinky (RONAL R70-blue, RONAL R67 a RONAL R69) i staré známé, dnes již klasické produkty. Rozšířená realita (Augmented Reality – AR) a 3D zobrazení umožnily prohlédnout si vystavené disky stejně dobře jako ve skutečnosti.

Jsme přesvědčeni o tom, že v budoucnosti se vedle fyzických sérií akcí prosadí i jejich digitální, resp. hybridní realizace, které s sebou přinášejí mnoho výhod. Pomocí digitální platformy vytvořené pod názvem RONAL VIRTUAL DAYS můžeme návštěvníkům nabídnout náš sortiment značek a produktů navíc v trojrozměrné podobě, optimálně oslovovat naše cílové skupiny a rovněž interaktivně a v reálném čase poskytovat poradenství. Naše virtuální veletržní výstavy mohou být považovány za koncepci budoucnosti, která nás přesvědčuje podporou trvalé udržitelnosti a vyšší úrovní flexibility v porovnání s fyzickým konáním veletrhů.

První akce RONAL VIRTUAL DAYS byla velice úspěšná a byla nadšeně přijata celým spektrem zákazníků. První virtuální dny využili nákupčí, obchodníci, ale také zaměstnanci dílen k tomu, aby se informovali o nejnovějších produktech, a poskytli nám na naší nástěnce velkou míru pozitivní zpětné vazby.

Několik dojmů z akce RONAL VIRTUAL DAYS si můžete prohlédnout v galerii.