Národní den budoucnosti

u společnosti RONAL AG

Datum: 5. prosince 2018
Více odkazů:

Během národního dne budoucnosti otevírají různé provozy, organizace a vysoké školy v celém Švýcarsku své dveře. Dívky a chlapci z 5. až 7. tříd smí doprovázet jim přidělené pracovníky při práci a prožít s nimi na vlastní kůži jejich běžný pracovní den. Stejně jako v předchozích letech strávili i tentokrát některé žačky a žáci tento speciální den u nás v Härkingenu.

Národní den budoucnosti se letos konal ve čtvrtek, 8. listopadu. Na úvod se mladým návštěvníkům dostalo srdečného přivítání a poté si vyslechli zajímavou prezentaci o koncernu RONAL GROUP.

Následně žačky i žáci nahlédli do pracovní náplně různých povolání, jako například nákupčí, konstruktér, informatik a polymechanik, a ponořili se do mnohostranných každodenních úloh každé jednotlivé zaměstnanecké pozice.

Během nezávazných hovorů nad talíři se špagetami pro velké i malé si všichni mohli vyměňovat své různorodé dojmy a zkušenosti. Zájem žáků okamžitě vyvolal také kurs pro podnikové zdravotníky, který se konal ve stejném termínu. Napjatě sledovali správný postup při zinscenovaném incidentu, a dokonce měli nakonec možnost se na tomto postupu aktivně podílet. Skupinová fotka vyfocená následně poté bude navždy připomínat tento zajímavý den.

Mladí návštěvníci strávili odpoledne na pracovišti jim přidělených pracovníků a získali tak ke konci praktický náhled do jejich všedního pracovního dne. Díky mnoha pomocníkům a dalším osobám starajícím se o hladký průběh návštěvy mohou všichni tento den považovat za nanejvýše úspěšný. Jsme zvědavi, zda některou z účastnic nebo některého z účastníků u společnosti RONAL AG v budoucnu znovu uvidíme jako učnici nebo učně!