Slavnostní otevření učňovského pracoviště RONAL

v našem závodě v Querétaro

Datum: 13. listopadu 2019

Dne 18. října jsme organizovali slavnostní otevření učňovského pracoviště RONAL v Querétaro. Přestřižení pásky se ujal vedoucí závodu Stephan Jancke společně s naším generálním ředitelem Yvo Schnarrenbergerem a zástupcem generálního ředitele Oliverem Braunerem.

Během slavnosti byly představeny další plánované kroky projektu, které zněly: úspěšné zakončení aktuálního ročníku – složeného ze sedmi učňů – s těžištěm v oblasti údržby kokil (odlévacích forem); jako druhý krok poté úspěšné zakončení druhého ročníku seřizovačů a dalšího ročníku techniků údržby – v tomto případě počítáme se skupinami vždy po deseti učních. Do tohoto projektu zapojíme také zaměstnance našeho dalšího mexického závodu v San Luis Potosí, abychom v rámci společného základního a rozšiřujícího vzdělávání mohli profitovat jakožto celý „Team Mexiko“ koncernu RONAL GROUP.

Při slavnostním otevření byl přítomen celý tým vedoucích pracovníků, školitelé a učni prvního ročníku a rovněž členové nejvyššího vedení podniku. Prošli jsme si všechna zařízení našeho učňovského pracoviště a seznámili jsme se při tom s oblastmi určenými pro účely základního a rozšiřujícího vzdělávání.

Všem našim učňům přejeme mnoho úspěchů!