Akce RONWAY podle principů koncepce PLANBLUE:

Zimní setkání skupiny cyklistů z Landau a Forstu

Datum: 27. února 2020

V roce 2017 jsem v rámci koncepce PLANBLUE zahájili naši akci Bike2RONAL, v níž naše zaměstnankyně a naši zaměstnanci ze všech pracovišť mohli sbírat kilometry, které na své cestě do práce urazili ekologickým způsobem, tedy na kole, kolečkových bruslích, pěšky, elektromobilem nebo veřejnou dopravou. Loni v září byl tento projekt obnoven pod názvem RONWAY a znovu zahájen.

Na každém pracovišti společnosti RONAL GROUP se účastníci mohli na projektu RONWAY podílet buď jako tým, nebo jako jednotlivci. Často z tohoto vyplynuly další společné aktivity a tím i zvlášť silný pocit vzájemné sounáležitosti mezi kolegyněmi a kolegy.

Naši členové skupiny cyklistů z Landau a Forstu (RONAL GmbH) se například setkávají dvakrát za rok: Zatímco v létě se jede na kole k rýnskému nábřeží, zimní setkání má podobu kulturní akce a následného posezení u dobrého jídla. Naše kolegyně Susanne vzpomíná na letošní zimní akci následovně:

«13. února 2020 se konalo setkání uprostřed mezi Landau a Forstem: v Germersheimu. Toto město se vyznačuje tím, že se jedná vlastně o pevnost, která je doposud velmi dobře zachovalá.

Místní průvodce, oblečený do historických šatů, nám v rámci „lucernové prohlídky“ historii města Germersheim a jeho pevnosti názorně přiblížil. Při tom bylo zapotřebí projevit i dobrou týmovou spolupráci, protože jsme měli sami předvést různé principy obrany takové pevnosti.

Není divu, že se (namísto lýtek) dostalo intenzivního tréninku našim svalům zapojovaným při nezadržitelném smíchu! Prohlídka vedla od Weißenburgské brány přes Luitpoldplatz až k části Fronte Becker. Lucerny (dříve naplněné rybím tukem, dnes vybavené energeticky úspornými LED žárovkami) se nám právě tam v podzemních chodbách (kasematech) náramně hodily – prostory naháněly hrůzu a byly nad očekávání rozsáhlé, téměř jako nějaký labyrint!

 

Měli jsme proto radost, když jsme po asi 400 metrech pod zemí opět vyšli ven na povrch. Svou odvahou jsme si ale jistě zasloužili výborné jídlo, které nás očekávalo v řecké restauraci.

Opět to bylo velmi příjemné setkání, při kterém člověk zažije své kolegyně a kolegy zase v jiném prostředí a za jiných okolností. Teď už ale brzy přijde jaro, abychom všichni zase mohli šlápnout do pedálů – na aktivní cyklistický rok 2020!»

Všechny zúčastněné kolegyně a zúčastnění kolegové jsou pro nás vítězi, neboť v rámci naší koncepce trvalé udržitelnosti PLANBLUE – která pro nás znamená projev ekologické i sociální odpovědnosti – významně přispívají k omezování naší uhlíkové stopy z pohledu množství emisí CO2.