Duální vzdělávání u společnosti

RONAL AG v Härkingenu

Datum: 27. února 2019
Více odkazů:

Společnost RONAL GROUP jakožto mezinárodní podnik nabízí mladým chlapcům a dívkám solidní vzdělání v různých oborech s budoucím uplatněním v obchodní a technické oblasti. Lejla (19) v současnosti absolvuje již třetí školní rok svou praxi u společnosti RONAL AG v jejím ústředí v Härkingenu, kde se vzdělává na pozici obchodnice. Položili jsme jí v této souvislosti několik otázek.

Lejla, jak došlo k tomu, že ses přihlásila na vzdělávací praxi u společnosti RONAL AG?

Již na druhém stupni školy jsem věděla, že chci studovat obchodní obor. Dostala jsem příslib od několika firem, že k nim mohu nastoupit na učební praxi, nicméně nakonec jsem se rozhodla pro RONAL AG. Podnik je to inovativní, a když jsem se tak rozhlížela kolem, cítila jsem se tu velmi dobře. Pracovníci, kteří mají učně na starosti, byli velmi milí, a tak jsem si po dvou dnech obhlížení firmy byla jistá, že když dostanu nabídku na místo v učení, určitě na ni kývnu.

Které oblasti jsi doposud poznala?

Během tří let učení jsem měla možnost projít celkem šesti odděleními. V prvním semestru jsem byla na recepci, což považuji za skvělé, protože tam člověk pozná všechny zaměstnance v RONAL AG a také důležité administrativní procesy. Potom jsem byla v nákupu, kde jsem směla pomáhat při objednávání různých hardwarových prvků. Ve třetím učebním semestru jsem poté byla v oddělení aftermarket/odbytu. Tam jsem přijímala a zpracovávala zakázky od zákazníků. Pracovní úkoly v této oblasti jsou velice mnohostranné a zajímavé. Zpočátku jsem se sice musela zapracovávat o něco více než v ostatních odděleních, protože jde o velmi technické záležitosti. Je ale potřeba to vědět, aby byl člověk schopen správně poradit zákazníkům. Následně jsem nahlédla také do přepravy a měla jsem příležitost vystavovat výrobní zakázky pro výrobu. V pátém semestru jsem byla v marketingovém oddělení, kde jsem pomáhala s přípravami na veletrhy. Tam se mi ohromně líbilo vzhledem k široké různorodosti pracovních úkolů. Nakonec učni navštěvují finanční oddělení. Úkoly, které tam dostávají na starost, mi budou velkou pomocí při závěrečných zkouškách z předmětu účetnictví.

Měla jsi za tu dobu, co jsi tady, nějaký zvlášť pěkný zážitek?

Při hledání místa pro učební praxi pro mne bylo velmi důležité, abych šla do učení do takového provozu, kde mě lidí dobře přijmou a kde dostanu patřičnou podporu. A právě tak to bylo u společnosti RONAL AG. Na toto skvělé období u této firmy budu moc ráda vzpomínat. Díky bezvadné podpoře jsem se zde u společnosti RONAL AG doposud hodně věcí naučila a toho si velmi cením. Všeobecně jsem během svého učení zažila několik výrazně pozitivních věcí; celý ten čas byl pro mne velmi pěkný.

Který z našich disků je tvůj oblíbený a proč?

Líbí se mi mnoho disků od RONAL GROUP, ale obzvlášť se mi líbí disk RONAL R62 s jeho různými barevnými variantami a také RONAL R57. R62 se mi líbí proto, že je jiný než ostatní disky a tak variabilně ztvárnitelný. Pořád lze měnit barvu designových aplikací a vybrat si kupříkladu červené, modré, zelené, nebo také žádné aplikace podle uvážení.

Doporučila bys i dalším mladým lidem, aby si sem podali přihlášku do učení?

V každém případě. O učně se zde po celé tři roky učení výborně starají. U společnosti RONAL AG dostáváme výraznou podporu ve studijní i pracovní oblasti, což je velká výhoda. Vzdělávání u společnosti RONAL AG je velice mnohostranné a zajímavé. Skutečnost, že zde člověk získá přehled o práci v různých odděleních společnosti, je zcela zřejmá výhoda pro plánování vlastní budoucnosti. A navíc: Školitelé učňů svým svěřencům důvěřují a projevují vůči nim to, že si jich a jejich práce cení; s člověkem se zde zachází skutečně jako s plnohodnotným členem týmu.

Lejla & SPEEDLINE CORSE SL6 bronzová-mat-čelně kopírováno