Naše nástrojárna se

přestěhovala do nové budovy

Datum: 11. srpna 2021

Již v září roku 2020 jsme vás informovali o výstavbě nové nástrojárny v Härkingenu. Na konci roku došlo k přesunu strojů ze staré haly do nové; v lednu 2021 byly připraveny k nastěhování i kanceláře nové budovy. Neustále se pracuje také na úpravách okolního terénu. A současně je v plném proudu demolice staré haly, ve které bývala nástrojárna. O všech těchto změnách jsme si povídali se dvěma kolegy, kteří jsou za ně zodpovědní.

S Nunem (Managing Director RON AG) a Stefanem (Manager Tool Production) se potkáváme u hlavního vchodu do nové nástrojárny, která se nachází jen pár metrů od administrativní budovy společnosti RONAL AG, centrály společnosti RONAL GROUP.

Popište nám ještě jednou, co vše se událo během posledních měsíců při výstavbě nové nástrojárny a jaké byly pokroky. Co představovalo ty největší výzvy?

Stefan:
V říjnu 2020 jsme se mohli přestěhovat do nového výrobního prostoru. Nejprve se sem navezly nové stroje, ty stávající sem pak byly přemístěny bezprostředně poté, a to pomocí provizorně vytvořené přepravní dráhy. Ve třetí fázi, v době, kdy probíhala instalace strojů a jejich uvádění do provozu, bylo přemístěno i kompletní vybavení společnosti RON AG. Zároveň byla jednotlivá pracoviště zařizována čistě a ergonomicky a mohl se tak postupně rozbíhat provoz. I přes to, že panovaly neobvyklé podmínky kvůli situaci související s COVID-19, bylo přemístění výroby dokončeno v prosinci dle plánu a především bez nehod.

Nuno:
Jednu z největších výzev představovalo obnovení výroby v nové budově a současné uvedení nových zařízení do provozu společně s novými procesy, technologiemi a pracovními postupy. Po krátkém náběhu bylo na začátku roku možné úspěšně obnovit výrobu, a to i za těch zvláštních okolností, které byly.

Co jsou pro vás ty nejdůležitější změny a výhody v porovnání s předchozím stavem? A které aspekty byly při výstavbě vzaty v úvahu z hlediska udržitelnosti?

Stefan:
Vytvoření zcela nového pracovního prostředí je šancí, která nepřichází každý den, a přináší s sebou příležitost změnit věci, které by dříve nebyly možné. Z mého pohledu je nejdůležitější změnou nově uspořádaný layout výroby v porovnání s tím předchozím. Krátké vzdálenosti a minimalizované skladové zásoby nám dnes poskytují tu nejlepší flexibilitu a schopnost reagovat. Kromě toho byly vzaty v úvahu některé aspekty udržitelnosti, aby se dosáhlo souladu s naším konceptem PLANBLUE: Využívá se teplo, které produkují kompresory, a na střeše máme 4 500 m2 fotovoltaiky. Nyní si můžeme dovolit pracovat v klimatizované, větrané budově. Ve staré budově byly současné teploty vždy velkou výzvou.

Nuno:
Je nespočet bodů, které se v porovnání se situací před 12 měsíci zlepšily: komfort, ergonomie práce, vzduch v místnostech, teplota prostředí, průběh výrobního procesu, řízení skladu atd. Veškerá pracoviště a výrobní procesy, layout výroby, budova a kompletní řízení zdrojů v rámci budovy (přirozené světlo, voda, vzduch, energie, fotovoltaické zařízení, rekuperace energie z kompresorů A+) byly prozkoumány do posledního detailu. Použité materiály, nainstalované osvětlení a racionalizace spotřeby energie nám zaručují budovu té nejvyšší kvality. Jedno ale musím přiznat: Když teď vidím demolici staré budovy, zůstává hodně nostalgie a trochu smutku.

Jakou zpětnou vazbu dostáváte na nové pracoviště od kolegyň a kolegů? Cítí se v něm dobře?

Nuno:
Společnost RON AG, jakožto součást skupiny RONAL GROUP, byla vždy velmi obezřetná, aby vytvářela pracoviště, na kterých se budou zaměstnanci cítit „jako doma“. Stejně jako v minulosti jsme vzali v úvahu návrhy na zlepšení našeho pracovního prostředí, a pokud tyto návrhy byly smysluplné, implementovali jsme je. Zpětná vazba byla dosud velmi pozitivní, i když si současná situace stále ještě žádá určitou míru porozumění a flexibility, zejména pokud jde o parkoviště. Ale vše je to jen otázkou času.

Stefan:
Zpětná vazba kolegyň i kolegů je nadmíru pozitivní; všichni se na novém místě cítí dobře. Podílení se na přesunu takovýchto rozměrů a uspořádání nového pracovního prostředí není záležitostí, která by se objevovala každý den, a nese s sebou velmi vysokou motivaci.

Samotná hala je již hotová. Jaké jsou další kroky, pokud vezmeme v potaz okolní terén a demolici staré haly?

Nuno:
Demolice staré budovy probíhá; stejně tak je již skoro hotová ochranná zábrana podél dálnice a pak se bude pokračovat s terénními pracemi. Vzniknou zde místa pro posezení, nabíjecí stanice pro elektrická a hybridní vozidla a plochy zeleně.

Stefan:
V nové budově je ještě několik otevřených bodů, na kterých je třeba zapracovat, ale věříme, že budou brzy dokončeny.

Moc děkuji za váš čas!