Učení a práce u společnosti RONAL GROUP

Duální vzdělávání v Härkingenu

Datum: 7. července 2020
Více odkazů:

Společnost RONAL GROUP nabízí každým rokem v létě mladým lidem vzdělávací místa v různých technických a obchodních oborech. Suruthy, 19, tráví momentálně v marketingovém oddělení společnosti RONAL AG v Härkingenu poslední dny svého odborného učení na pozici obchodnice, které brzy úspěšně dokončí. Zde nám prozradí, jak se jí vzdělávací praxe líbila a s jakými výzvami se musela v posledních měsících za daných zvláštních okolností vypořádat.

Suruthy, jak došlo k tomu, že ses přihlásila na vzdělávací praxi u společnosti RONAL GROUP? Proč ses rohodla pro obchodní učební obor?

U společnosti RONAL GROUP jsem se na jednu stranu přihlásila, protože se velmi zajímám o automobily, a na druhou stranu také proto, že RONAL GROUP je celosvětový podnik a z toho důvodu jsou zde žádány také jazykové znalosti, např. angličtina, která je mým oblíbeným jazykem. Pro obchodní učební obor jsem se rozhodla mimo jiné proto, že ráda pracuji na počítači a právě s cizími řečmi. Podle mne jde o optimální základní vzdělání, u nějž člověku zůstává otevřených mnoho různých cest, a na konci se tak může rozhodnout, jaký typ dalšího vzdělávání si zvolí.

Které obory ve společnosti jsi poznala?

Zpočátku jsem pracovala na příjmu a vyřizovala administrativní úkoly. Potom jsem byla v nákupu, kde jsem objednávala malé hardwarové prvky. Ve třetím semestru jsem zpracovávala poptávky zákazníků v odbytovém oddělení. Nakonec jsem byla v oddělení AVOR (pracovní příprava), kde jsem objednávala naše materiály a nástroje. V pátém semestru jsem zpracovávala faktury ve finančním oddělení a nakonec jsem pracovala jako podpůrná síla v marketingovém oddělení.

Jaké to pro tebe obecně bylo, když jsi tyto tři roky zároveň pracovala a učila se? Podařilo se ti vždy všechno dobře „dostat pod jednu střechu“?

Měla jsem možnost nabrat velké množství zkušeností a osobně se dále rozvíjet. Ve společnosti RONAL GROUP jsem poznala skvělé lidi a dostávala zajímavé práce. Někdy se jednalo také o složité úkoly, ale i ty jsem ráda dělala, protože jsem velice zvídavá a chtěla jsem se co nejvíce přiučit. Ačkoli někdy přicházely různé těžkosti, vždy jsem nějak zvládla zachovat si chladnou hlavu a nenechat se ovlivnit stresem.

Jak se ti líbí automobilové odvětví?

Již před nástupem do učení jsem se zajímala o automobily. Proto mě velmi bavilo pracovat právě v automobilovém odvětví, kde jsem se také naučila množství nových věcí. Od doby, co pracuji u společnosti RONAL AG, je mi jasné, jak je důležité vyrábět pro automobily dobré disky, protože ty mají pro řidiče úzkou souvislost s bezpečnostními hledisky.

Který z disků značek RONAL nebo SPEEDLINE CORSE je tvůj oblíbený a proč?

Můj oblíbený disk je SPEEDLINE CORSE SC1. Obecně se mi nejvíc líbí právě vícepaprskové disky, protože vypadají sportovně. Zlatá barva navíc přispívá k tomu, že je tento disk ještě zajímavější a vizuálně přitažlivější. Dokonce mám v plánu, že až jednou budu mít své oblíbené auto – Audi RS7 v černém laku – disky SC1 si objednám.

Jaké zvláštní výzvy na tebe dopadly v době pandemie Koronaviru? Jak jste jakožto praktikanti řešili výuku? Jaké to bylo pracovat z domova?

Pro školu jsem si musela připravovat prezentace v digitální podobě. To bylo poměrně neobvyklé a vnímala jsem to jako méně osobní v porovnání s tím, když by člověk stál přímo před lidmi. Zpočátku Koronakrize jsme od školy dostávaly opakovací úlohy prostřednictvím e-mailu a později naše odborná škola zřídila pro všechny studenty výukovou on-line platformu. Odtamtud jsme organizovali třídní videohovory, abychom tímto způsobem mohli od našich učitelů dostávat informace. Letos byly kvůli pandemie COVID-19 zrušeny všechny závěrečné zkoušky. Naše závěrečné známky proto vycházejí z našich školních známek od prvního do pátého semestru a k tomu se započítávají ještě známky z vzdělávacího provozu.

Home Office byl na začátku velmi pohodlný, protože jsem asi dva měsíce nemusela neustále dojíždět autem, a mohla jsem tak ušetřit za benzít. V průběhu času jsem ale začala postrádat sociální kontakt se svými pracovními kolegy a těšila jsem se na to, aby bude zase možné pracovat už ne doma, ale opět v kanceláři.

Zanedlouho budeš mít své učení úspěšně zakončeno. Máš už nějaké konkrétní plány do budoucnosti?

Ráda bych nasbírala nějaké zkušenosti v zaměstnání a poté bych chtěla pokračovat v dalším vzdělávání. Kvůli aktuální situaci je ale velmi složité najít v okolí nějaké vhodné místo.

Doporučila bys i dalším mladým lidem, aby si sem podali přihlášku do učení?

Ano, v každém případě. Praktikanti jsou během celých třech let odborně vedeni a podporováni z hlediska školy i podnikového provozu. Člověk získá skvělý vhled do různých a zajímavých oddělení. Díky tomu se pak může později rozhodnout, v jakém směru se bude chtít dále vzdělávat. S učni se zde zachází jako s „normálními“ zaměstnanci a v každém týmu jsou velmi dobře přijímáni.

Suruthy přejeme do budoucnosti vše dobré a mnoho úspěchů!