Výstavba haly nové nástrojárny společnosti RON AG

Náhled do postupu prací

Datum: 29. září 2020

Dne 14. ledna 2019 proběhlo slavnostní zahájení výstavby haly naší nové nástrojárny v Härkingenu (Švýcarsko). Krátce poté započaly samotné stavební práce, které od té doby pokročily již velmi daleko. Nyní vám nabízíme stručný přehled o postupu tohoto velkého projektu v místě našeho podnikového ústředí.

Stavba nové haly znamená pro RONAL GROUP důležitý krok v rámci zlepšování prostorové infrastruktury a s ní i provozních procesů a rovněž s ohledem na cíl pokrýt aktuální i budoucí požadavky na provozní prostory. Hala naší současné nástrojárny byla vybudována na počátku 80. let minulého století, a neodpovídá již proto optimálně dnešním nárokům. Namísto nákladné rekonstrukce původní budovy jsme se rozhodli pro kompletní výstavbu nové haly.

Plánování bylo zahájeno již v roce 2016. Tenkrát jsme zvolili návrh, který předpokládal koncepci uceleného areálu s velkým podílem vnější zeleně. Měla být vybudována ocelová hala, která by pod jednou střechou sloučila veškeré užitné prostory tvořené prefabrikovanými betonovými dílci. Budova měla mít mnoho oken a měla být světlá, aby na okraji obce Härkingen nepůsobila příliš industriálně.

Různé přípravné práce, jako například vyklízení prostoru, úpravy uložení napájecích vedení a instalace pilotů (budova je nesena cca 200 zemními piloty), byly zahájeny v říjnu 2018. Vlastní stavební práce poté započaly v únoru 2019. Po vybudování základu z podkladních desek následovala stavba nosné konstrukce, která je tvořena příhradovou strukturou z ocelových profilů. V září roku 2019 bylo dostavěno a konstrukce byla převzata do další fáze od stavební společnosti. Nosnou konstrukci drží pohromadě přibližně 10 000 šroubů. Následně byla instalována fasáda z krycích betonových dílců. Každý z těchto prvků z odlehčeného betonu váží kolem 10 tun.

Dne 29. listopadu 2019 jsme vedle toho do přízemí zabudovali schránku pro vzkazy pro budoucí pokolení. Úmysl byl následovný: Všichni zaměstnanci měli možnost vhodit do ní lístečky s přáním úspěšného budoucího provozu společnosti. Až bude hala dokončena, bude u hlavního vchodu navíc zapuštěn do země zlatý disk RONAL R50 AERO z jubilejního roku 2019, který bude zvenku vidět přes průhlednou tabuli.

Výstavba od té doby pokročila již velmi daleko. Vnitřní technologická vedení, napříkad vedení stlačeného vzduchu, vody, chlazení a elektrické energie, byla uložena do podlahy v hale, nikoli na střechu – tam se totiž nacházejí solární panely.

V spodní části budovy se mimo jiné nacházejí šatna, recepce, sklad, sanitární zařízení, oddělení kvality a přirozeně nástrojárna, jejíž postup výroby bude probíhat ve tvaru písmene U. V horní části pak budou zřízeny kanceláře, zasedací místnosti a rovněž potkávací zóna pro neformání rozhovory, která by měla umožnit novou podobu práce. Betonový strop zajistí omezení hlučnosti ve vnitřním i vnějším prostoru na maximální hladinu 60 db.

Plášť budovy společně s vnitřní technologií zajistí pro naše zaměstnance pohodlné pracovní prostředí. Současně se na naprosté minimum sníží emise do životního prostředí. Nová infrastruktura a okolní prostředí by našim kolegům měly nabídnout pohodlné a produktivní pracovní podmínky.

Až bude hala nové nástrojárny dokončena, okolní prostory budou osázeny zelení a zatravněny. Demolice současné haly je plánována na jaro roku 2021. Již za několik týdnů dojde k přestěhování našich kolegyň a kolegů a rovněž našich strojů ze staré haly do nové nástrojárny. V příštím pokračování vám o tom přineseme další informace a nabídneme vám několik pohledů do nové budovy.

Fakta a údaje o hale nové nástrojárny

Plošná rozloha celého areálu: 18500 m2
Celková užitná plocha: 5594 m2
Užitná plocha výroby: 4900 m2
Užitná plocha kancelářských prostor: 694 m2
Šířka: 52 m, délka: 92 m, výška: 8,7 m
Počet pracovišť ve výrobě: cca 35
Počet pracovišť v kancelářích: 36, max. 48