Odborní a vedoucí pracovníci

Rozšiřování vzdělání

KDO JE PŘIPRAVEN NA VÍC

NAJDE U NÁS TY NEJLEPŠÍ PODMÍNKY

Rozšiřovat dále své vědomosti a zkušenosti, případně odkrývat dříve netušené schopnosti a aktivně využívat nově získané know-how je většinou velkým pracovním a osobním obohacením. Jelikož toto víme, je pro nás u společnosti RONAL GROUP další rozvoj zaměstnanců tak důležitý. Vaše možnosti jsou přitom velmi různorodé a individuální: Nabízíme rozvoj vůdčích schopností pro kariéru na manažerských pozicích a školení pro odbornou kariéru jako expert nebo vedoucí projektů.

Vedoucí pracovníci a další zaměstnanci se u nás pravidelně setkávají a diskutují o svých výkonech a svém jednání. Navíc kompenzují své individuální požadavky prostřednictvím potenciálních možností vzdělávání a školení. Jestliže projeví mimořádný talent, doprovázíme je při jejich rozvoji a připravujeme je optimálně na budoucí špičkové pozice. Abychom umožnili individuální duševní rozvoj každému zaměstnanci, očekává vás u společnosti RONAL GROUP široká interní nabídka a rovněž možnosti dalšího specifického, externího vzdělávání v souvislosti s pracovními pozicemi.

Uvolněné vedoucí pozice ve všech sférách našeho koncernu obsazujeme přednostně pracovníky z řad vlastních zaměstnanců. K tomu je potřeba předvídavé plánování a odpovídající příprava potenciálních kandidátů na novou pozici, aby bylo možné zajistit hladké přebírání uvolňovaných pozic dobře připravenými nástupci.