Odborní a vedoucí pracovníci

Rozšiřování vzdělání

PŘIPRAVEN NA VÍC?

V OBLASTI KOL A KOUPELNOVÝCH SVĚTŮ NABÍZÍME NEJLEPŠÍ PODMÍNKY

Neustálé rozšiřování vlastních znalostí a zkušeností, případně objevování nečekaných dovedností a uplatňování nově nabytých znalostí v praxi většinou velice obohacuje profesní i osobní život. Protože to víme, je pro nás v RONAL GROUP rozvoj zaměstnanců tak důležitý. Možnosti jsou velice rozmanité a individuální: Nabízíme vzdělávání pro vedoucí pracovníky pro manažerskou kariéru i školení pro odbornou kariéru jako odborník nebo vedoucí projektů.

Vedoucí pracovníci a zaměstnanci se pravidelně scházejí a hovoří o svých výkonech a chování. Kromě toho porovnávají své individuální potřeby s potenciálním dalším vzděláváním a tréninky. Pokud máš mimořádný talent, podpoříme tě v tvém rozvoji a optimálně tě připravíme na budoucí špičkové pozice. Chceme všem zaměstnancům umožnit další individuální vzdělávání. Proto na tebe u RONAL GROUP čeká široká interní nabídka a také specifické externí možnosti dalšího profesního vzdělávání.

Uvolněné vedoucí pozice obsazujeme ve všech oblastech koncernu přednostně vlastními perspektivními pracovníky. K tomu je potřeba předvídavé plánování a přiměřená příprava potenciálních kandidátů na novou pozici. Tak zjišťujeme hladké předání uvolněných pozic dobře připraveným nástupcům.